SoSimple Solar Investment - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Ronde 4)

SoSimple Solar Investment - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Ronde 4)
Einddatum: 06 januari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €300.000 is verbonden aan de uitbreiding van de portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid Afrika en aan de herfinanciering van een deel van eerder ingebracht eigen vermogen.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,25%
Streefbedrag € 300.000
Geïnvesteerd bedrag € 300.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 is verbonden aan de uitbreiding van de portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid Afrika en aan de herfinanciering van een deel van eerder ingebracht eigen vermogen. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.
 

Beschrijving van het project
Sosimple Solar Investment I B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie voor een periode van minimaal 10 jaar aan MKB ondernemingen in Zuid-Afrika waarbij de zonnestroomsystemen zijn geplaatst.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:    Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom:     €300.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 300
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 6 december 2021
Rente 5,25% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 1 januari 2023
Effectief rendement: 4,7% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 10 jaar (120 maanden) 
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost

 

Updates

  • Obligatiehouders kunnen de status van de obligatielening terugvinden in het cliëntportaal van DuurzaamInvesteren;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

SoSimple Investment I B.V.
Portefeuille: 12 reeds geïnstalleerde zonnestroomsystemen, 6 gecontracteerde zonnestroomsystemen die op dit moment geïnstalleerd worden en 4-6 nieuwe zonnestroomsystemen die geinstalleerd zullen worden met de opbrengst van de obligatielening.
Status: Systemen worden geplaatst op daken van klanten voor een periode van minimaal 10 jaar.
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €150.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd.
 
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@Sosimplesolar.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.