SoSimple Solar Investment I B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen

SoSimple Solar Investment I B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 15 december 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €250.000 is verbonden aan de uitbreiding van de portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid Afrika en aan de herfinanciering van een deel van eerder ingebracht eigen vermogen.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 250.000
Geïnvesteerd bedrag € 250.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €250.000 is verbonden aan de uitbreiding van de portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid Afrika en aan de herfinanciering van een deel van eerder ingebracht eigen vermogen. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.
 

Beschrijving van het project
Sosimple Solar Investment I B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie voor een periode van minimaal 10 jaar aan MKB ondernemingen in Zuid-Afrika waarbij de zonnestroomsystemen zijn geplaatst.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:    Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom:     €250.000
Nominale waarde:     €1000 per obligatie
Aantal obligaties: 250
Kenmerk lening: Achtergesteld aan senior obligatieleningen
Ingangsdatum: 15 november 2021
Rente:

6,5% op jaarbasis. Voor het eerst te betalen op 22 mei 2021

Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 5,9% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 10 jaar (120 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost

 

Laatste update (22 december 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 15 november 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

SoSimple Solar Investment I B.V.
Doel:

Achtergestelde financiering ten behoeve van een uitbreiding van de portefeuille zonnestroomsystemen en ter herfinanciering van een deel van eerder ingebracht eigen vermogen.

Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €150.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@sosimplesolar.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.