Entoria Solar Assets Asia - Bouw van portefeuille Zonnestroomsystemen

Entoria Solar Assets Asia - Bouw van portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 30 december 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Entoria Solar Assets Asia Pte Ltd biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,5% obligatielening met een looptijd van 3 jaar met een mogelijke bonusrente waarmee het effectief rendement naar 7,1% wordt gebracht.

De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van zonnestroomsystemen in Azië.

Geboden rente 6,50% - 7,50%
Streefbedrag € 2.726.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.726.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 13 december om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.850.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Om een deel van haar financiële inbreng in de Joint Venture Company te financieren geeft Entoria Solar Assets Asia PTE LTD (de 'uitgevende instelling') een 6,5% senior obligatielening uit met een looptijd van 3 jaar. Obligatiehouders kunnen aan het einde van de looptijd, onder voorwaarden, nog in aanmerking komen voor een eenmalige bonusrente waardoor het gemiddelde netto rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder op kan lopen naar 7,1%. De verplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door de inkomsten uit de deelname van de uitgevende instelling in de Joint Venture Company en de vergoedingen die zij ontvangt voor gerealiseerde projecten die ontwikkeld zijn door Entoria Energy Asia.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Samenwerking met het Zwitserse SUSI Partners om zonnestroomprojecten te exploiteren in Azië
Over de afgelopen jaren heeft de ontwikkelmaatschappij van de Entoria Energy groep, Entoria Energy Asia PTE LTD (‘Entoria Energy Asia’), in Azië een pijplijn van ca. 44 MWp aan zonnestroomsystemen opgebouwd. Het betreft zonnestroomsystemen in Vietnam, Maleisië, Thailand en de Filipijnen in verschillende stadia van ontwikkeling of klaar om gebouwd te worden. Alle zonnestroomsystemen in de pijplijn zullen naar verwachting in de periode 2022-2023 gebouwd worden. 

Het realiseren van deze pijplijn is zeer kapitaalintensief. Daarom is Entoria Energy voor het bouwen en langjarig exploiteren van de zonnestroomsystemen via haar dochtermaatschappij Entoria Solar Assets Asia PTE LTD (de ‘uitgevende instelling’) een samenwerking aangegaan met SUSI Partners Asia PTE LTD, de Aziatische tak van SUSI Partners. SUSI Partners is een Zwitserse institutionele belegger met ca. €1,0 miljard euro aan geïnvesteerd kapitaal onder beheer, verspreid over 100+ investeringen in meer dan 20 landen (https://www.susi-partners.com).

Samen met SUSI Partners zal de uitgevende instelling middels een gezamenlijk op te richten bedrijf (de ‘Joint Venture Company’) de bouw van de door Entoria Energy Asia ontwikkelde zonnestroomsystemen financieren. Elk systeem zal in een aparte dochtermaatschappij (een projectvennootschap) van de Joint Venture Company worden gehouden. Het kapitaal om de zonnestroomsystemen te bouwen zal door de Joint Venture Company ingebracht worden als eigen vermogen in de projectvennootschappen. Het vermogen van de Joint Venture Company wordt ingebracht door haar aandeelhouders, de uitgevende instelling en SUSI Partners.

De projectvennootschappen zullen alleen zonnestroomsystemen bouwen en exploiteren. Het ontwikkelen van nieuwe projecten wordt gedaan door Entoria Energy Asia (en haar dochterondernemingen) buiten de Joint Venture Company (en de Projectvennootschappen) zodat de Joint Venture Company die – relatief hoge – risico’s niet hoeft te dragen.

 

Entoria Energy
Entoria Energy heeft 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van duurzame energieprojecten, zo heeft zij sinds haar oprichting circa 1.000 MW aan duurzame energieprojecten ontwikkeld voor derden, en investeert sinds 2019 in eigen projecten. Zij heeft haar hoofdkantoor in Singapore met een managementteam uit Italië, Spanje en Nederland en heeft projecten in Spanje, Azië (o.a. Vietnam, Singapore, Maleisië, Thailand, Filipijnen en Taiwan) en Latijns-Amerika (o.a. Colombia, Mexico en Ecuador). Entoria Energy is een lange-termijn investeerder in de duurzame projecten waar zij bij betrokken is.

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €4.000.000 op te halen om een deel van haar financiële inbreng in de Joint Venture Company te financieren. In totaal wordt er in de Joint Venture Company maximaal €24 miljoen vermogen bijeen gebracht, bestaande uit een inbreng van SUSI Partners Asia PTE LTD ad maximaal €19,3 miljoen en een inbreng van eigen vermogen door de uitgevende instelling ad maximaal €4,7 miljoen. Initieel wordt eerst €2,6 miljoen eigen vermogen ingebracht door de uitgevende instelling, SUSI Partners Asia PTE LTD brengt initieel €10,4 miljoen in. Daarna benodigd vermogen wordt ingebracht aan de hand van “cash calls”.

De uitgevende instelling ontvangt dividenduitkeringen uit haar deelname in de Joint Venture Company en een vergoeding voor elk gerealiseerd project wat door Entoria Energy Asia ontwikkeld is en door de Joint Venture Company geaccepteerd is. Uit deze kasstromen zal de uitgevende instelling de verplichtingen onder de obligatielening dekken.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 6,5% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. Obligatiehouders kunnen aan het einde van de looptijd, onder voorwaarden, nog in aanmerking komen voor een eenmalige bonusrente waardoor het gemiddelde netto rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder op kan lopen naar 7,1%.

Aan het einde van de looptijd beoogt de uitgevende instelling de obligatielening te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige financiering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Entoria Solar Assets Asia PTE LTD
Hoofdsom: Minimaal €2.000.000 en maximaal €4.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 6,5% op jaarbasis 
Bonusrente: Wanneer aan de bonusvoorwaarden voldaan is (beschreven in het informatiememorandum) zal de uitgevende instelling aan het einde van de looptijd bonusrent uitkeren waardoor het gemiddelde netto rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder gelijk is aan 7,1%.
Rentebetaling: Halfjaarlijks, met uitzondering van het eerste halve jaar
Looptijd: 3 jaar
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer geheel afgelost middels een herfinanciering
Zekerheden: Er worden geen zekerheden verstrekt
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders zonder bonusrente:

 • U betaalt per obligatie €1.015,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€15,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 6,5% op jaarbasis;
 • In dit voorbeeld wordt er niet voldaan aan de voorwaarden voor uitkering van de bonusrente;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.200,30 op een investering van €1.015,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 6,0% op jaarbasis.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders met bonusrente:

 • U betaalt per obligatie €1.015,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€15,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 6,5% op jaarbasis;
 • In dit voorbeeld wordt er voldaan aan de voorwaarden voor uitkering van de bonusrente van €33,56 per obligatie aan het einde van de looptijd;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.233,84 op een investering van €1.015,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 7,1% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van beperkte of vertraagde ontwikkeling van zonnestroomsystemen door Entoria Energy Asia en het risico van de bouw van zonnestroomsystemen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van herfinancieren en de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Entoria Solar Assets Asia PTE LTD, de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Entoria Solar Assets Asia PTE LTD
Doel: De obligatielening wordt uitgegeven ter financiering van een deel van het door de uitgevende instelling in te brengen eigen vermogen in de joint venture company voor het financieren van de bouw van zonnestroomsystemen in Azië.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €2.000.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: investors@entoriaenergy.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.