Entoria Solar Assets Asia - Bouw van portefeuille Zonnestroomsystemen

Entoria Solar Assets Asia - Bouw van portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 30 december 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €2.726.000 die is verbonden aan de bouw en exploitatie van zonnestroomsystemen in Azië, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Entoria Solar Assets Asia PTE LTD met dit resultaat.

Geboden rente 6,50% - 7,50%
Streefbedrag € 2.726.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.726.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €2.726.000 die is verbonden aan de bouw en exploitatie van zonnestroomsystemen in Azië, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Entoria Solar Assets Asia PTE LTD met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Met de uitgifte van deze obligatielening heeft Entoria Solar Assets Asia PTE LTD, de uitgevende instelling, geld opgehaald ter financiering voor de bouw van de door haar reeds ontwikkelde en te ontwikkelen zonnestroomsystemen en deze langjarig te exploiteren. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Entoria Solar Assets Asia PTE LTD
Hoofdsom: €2.726.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 6,5% op jaarbasis 
Bonusrente: Wanneer aan de bonusvoorwaarden voldaan is (beschreven in het informatiememorandum) zal de uitgevende instelling aan het einde van de looptijd bonusrent uitkeren waardoor het gemiddelde netto rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder gelijk is aan 7,1%.
Rentebetaling: Halfjaarlijks, met uitzondering van het eerste halve jaar
Looptijd: 3 jaar
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer geheel afgelost middels een herfinanciering
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Laatste update (27 januari 2022)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 1 januari 2023.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

Aanbieder

Entoria Solar Assets Asia PTE LTD
Doel: De obligatielening wordt uitgegeven ter financiering van een deel van het door de uitgevende instelling in te brengen eigen vermogen in de joint venture company voor het financieren van de bouw van zonnestroomsystemen in Azië.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €2.000.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: investors@entoriaenergy.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.