IX Zonnig B.V. - Overbruggingsfinanciering

IX Zonnig B.V. - Overbruggingsfinanciering
Einddatum: 15 november 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, IX Zonnig B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,5% senior obligatielening met een looptijd van 2 jaar.

De obligatielening wordt uitgegeven ter herfinanciering van een deel van de gemaakte ontwikkelkosten verbonden aan een portefeuille van drie zonnestroomprojecten in Nederland.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 1.500.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.500.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf donderdag 4 november 2021 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.900.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

IX Zonnig B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening verbonden aan de herfinanciering van de gemaakte ontwikkelkosten verbonden aan een portefeuille van drie zonnestroomprojecten. Voor de portefeuille zonnestroomprojecten zijn alle benodigde vergunningen en de SDE++ subsidie reeds verkregen en is levering aan het elektriciteitsnet zeker gesteld. Daarmee is de ontwikkelingsfase afgerond en zijn de projecten in beginsel klaar om gebouwd te worden. Echter, vanwege drukte op het elektirciteitsnet is de bouw uitgesteld tot 2022/2023. Met de uitgifte van de obligatielening beoogt de uitgevende instelling om middelen vrij te maken om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe zonnestroomprojecten.

De obligatielening heeft een looptijd van twee (2) jaar en biedt een vaste rente van 4,5% op jaarbasis. Ten behoeve van obligatiehouders verstrekt de uitgevende instelling zekerheden op de activa van-, en de aandelen in de vennootschappen waarin de portefeuille zonnestroomprojecten gehouden wordt.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

IX Zon
IX Zon is een team van specialisten op het gebied van duurzame energieprojecten die grootschalige (ca. 10 hectare grote) zonneparken ontwikkelt. Daarmee draagt zij bij aan de energiedoelstellingen voor 2030. Sinds de oprichting in 2018 heeft IX Zon 9 zonneparken succesvol ontwikkeld, momenteel heeft zij nog eens 10 zonneparken in ontwikkeling.

 

IX Zonnig B.V. (de uitgevende instelling)
Binnen IX Zonnig B.V., de uitgevende instelling, zijn sinds ca. 2019 drie zonnestroomprojecten (de portefeuille zonnestroomprojecten) in ontwikkeling. Voor alle drie zonnestroomprojecten is reeds een vergunning, netaansluiting en SDE++ subsidie verkregen. Daarmee zijn de betreffende zonnestroomprojecten in beginsel klaar om gebouwd te worden. Echter, wegens het later realiseren van netcapaciteit op de locaties van deze drie zonnestroomprojecten, is de bouw uitgesteld tot 2022/2023. Aangezien de ontwikkeling van de portefeuille zonnestroomprojecten gerealiseerd is, beoogt de uitgevende instelling een deel van de gemaakte ontwikkelkosten te herfinancieren om door te kunnen gaan met het ontwikkelen van nieuwe duurzame projecten.

 

Portefeuille zonnestroomprojecten
De portefeuille zonnestroomprojecten bestaat uit de volgende projecten:

Zonnestroomproject Alphen aan den Rijn N11 gelegen aan de westkant van Alphen aan den Rijn. Dit zonnestroomproject krijgt een oppervlak van ca. 4,1 hectare waarmee ca. 1.800 huishoudens van stroom worden voorzien.

Zonnestroomproject Dievelman gelegen in Haarlo, gemeente Berkelland. Dit zonnestroomproject krijgt een oppervlak van ca. 10 hectare waarmee ca. 4.000 huishoudens van stroom worden voorzien.

Zonnestroomproject Eimersweg gelegen in Eibergen, gemeente Berkelland. Dit zonnestroomproject krijgt een oppervlak van ca. 10,3 hectare waarmee ca. 4.000 huishoudens van stroom worden voorzien.

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling is voornemens om een deel van de gemaakte ontwikkelkosten verbonden aan de portefeuille zonnestroomprojecten ad €1.500.000 te herfinancieren middels uitgifte van de 4,5% senior obligatielening.

De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.

Om de rechten van obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zekerheidsrechten gevestigd op de activa van-, en de aandelen in de B.V.'s van de portefeuille zonnestroomprojecten.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: IX Zonnig B.V.
Hoofdsom: Maximaal €1.500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie)
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 4,5% op jaarbasis
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 2 jaar (24 maanden)
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer afgelost
Zekerheden:
 • Eerste pandrecht op de activa van Zonnig Alphen aan den Rijn N11 B.V., Zonnig Eimersweg B.V. en Zonnig Berkelland Dievelman B.V. met uitzondering van het pandrecht op de aansluiting- en transportovereenkomst van Zonnig Berkelland Dievelman B.V.
 • Eerste pandrecht op de toekomstige vorderingen van Zonnig Alphen aan den Rijn N11 B.V., Zonnig Eimersweg B.V. en Zonnig Berkelland Dievelman B.V.
 • Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling in Zonnig Alphen aan den Rijn N11 B.V., Zonnig Eimersweg B.V. en Zonnig Berkelland Dievelman B.V.
 • Eerste pandrecht op de aandelen van Mars Renewables B.V. in Zonnig Eimersweg B.V.
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.010,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€10,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 4,5% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.090,00 op een investering van €1.010,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van vertraging netaansluiting van de portefeuille zonnestroomprojecten;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van aantrekken projectfinanciering;
 • Overige risico's, waaronder, interpretatieverschillen met betrekking tot en niet nakomen van contracten en overeenkomsten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) IX Zonnig B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

IX Zonnig B.V.
Doel:

Herfinanciering van een deel van de gemaakte ontwikkelkosten in de portefeuille zonnestroomprojecten.

Status: Benodigde vergunningen en SDE++ subsidie verkregen. Netaansluiting zeker gesteld voor eind 2023.
Voorwaarden obligatielening: Geen minimum.
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: rob.mali@ixzon.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.