Wellness Innovations B.V. - Groeikapitaal

Wellness Innovations B.V. - Groeikapitaal
Einddatum: 01 december 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, Wellness Innovations B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,0% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar.

De obligatielening wordt uitgegeven om reeds lopende financiering te herfinancieren en financiering op te halen waarmee zij haar bedrijf verder kan laten groeien om daarmee haar missie te realiseren: in 2035 geen visvangst meer voor omega-3 en zo de totale visvangst met minimaal 25% verminderen door supplementen en andere producten zonder vis(olie) te ontwikkelen. Dit bereikt zij door met innovatieve technologie omega-3 uit op land gekweekte algen te extraheren. Volledig vegan!

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 1.200.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.200.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 1 november 2021 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.200.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Wellness Innovations B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening om financiering op te halen waarmee zij haar bedrijf verder kan laten groeien en reeds lopende financiering te herfinancieren. De opbrengst wordt gebruikt om te investeren in een uitbreiding van haar voorraad, investering in ontwikkeling en marketing en de herfinanciering van bestaande lening. De obligatielening heeft een looptijd van vijf (5) jaar en biedt een rente van 5,0%.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Wellness Innovations B.V. (WIINC)
Omega-3 is een belangrijk supplement voor onze gezondheid. Helaas wordt momenteel ca. 25% van de wereldwijde visvangst gebruikt om omega-3 te maken. Wellness Innovations (WIINC) is in 2014 opgericht met als doel het bouwen van een visvrije omega-3 sector. Dat kan door de vis- of krillolie die in de omega supplementen en producten zit te vervangen door algenolie.

De missie van WIINC luidt: "In 2035 geen visvangst meer voor omega-3 en zo de totale visvangst met minimaal 25% verminderen door supplementen en andere producten zonder vis(olie) te ontwikkelen."

Om invulling te geven aan deze missie brengt WIINC sinds haar oprichting een tweetal omega-3 producten op algenbasis op de markt onder de merknamen Testa Omega-3 en Daily Supplements. Deze producten worden via haar eigen webshop, het platform Amazon (UK, DE en USA voornamelijk) en sinds einde 2020 via enkele grote retail organisaties in Nederland op de markt gebracht.

De jaarlijkse omzet van WIINC is gegroeid tot ca. €2.700.000 in 2020. Daarnaast is de onderneming de afgelopen 3 jaar winstgevend geweest.

Zie hier waarom Testa Omega-3 beter is dan visolie.

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om te investeren in de groei van de onderneming en reeds lopende financiering te herfinancieren. De financiering zal worden gebruikt om haar voorraad uit te breiden (€500.000), te investeren in ontwikkeling en marketing (€300.000) en de herfinanciering van bestaande leningen (€400.000). De verplichtingen aan obligatiehouders worden gedekt uit de inkomsten van de verkopen van de producten van de uitgevende instelling.

Om de rechten van obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren onder andere zekerheidsrechten gevestigd op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Wellness Innovations B.V.
Hoofdsom: Maximaal €1.200.000, minimaal €1.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie)
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis
Rentebetaling: Per kwartaal
Looptijd: 5 jaar (60 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd per kwartaal geheel afgelost
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling;
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.010 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€10);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u per kwartaal een rentevergoeding van 5,0% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Daarnaast zal gedurende de looptijd de obligatielening geheel worden afgelost;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €1.147,93 ontvangen op een Investering van €1.010;
 • Na aftrek van transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 4,7% op jaarbasis.

  

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van lagere inkomsten door tegenvallende verkopen.
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van obligaties.
 • Overige risico’s, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgeving.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Wellness Innovations B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

 

Website: www.testa-omega3.com
Website: www.daily-supplements.com

Aanbieder

Wellness Innovations B.V.
Doel: Investeren in voorraad, ontwikkeling en marketing en herfinanciering van bestaande leningen
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €1.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie-emorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: obligaties@testa-omega3.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.