Windpark Westerse Polder

Windpark Westerse Polder
Einddatum: 16 november 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €1.500.000 verbonden aan de verbonden aan een herfinanciering van een deel van de totale bouw- en realisatiekosten van Windpark Westerse Polder, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Westerse Polder B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 1.500.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.500.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.500.000 verbonden aan de verbonden aan een herfinanciering van een deel van de totale bouw- en realisatiekosten van Windpark Westerse Polder, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Westerse Polder B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Windpark Westerse Polder B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit ter hoogte van €1.500.000 met een rente van 5,0% op jaarbasis en een looptijd van 4 jaar en 7 maanden ter herfinanciering van een deel van de totale bouw- en realisatiekosten van Windpark Westerse Polder.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:   Windpark Westerse Polder B.V.
Hoofdsom:     €1.500.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 1.500
Kenmerk lening: Achtergesteld aan projectfinaciering 
Ingangsdatum: 1 december 2021
Rente:

5,0% op jaarbasis. Voor het eerst te betalen op 30 juni 2022.

Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,4% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 4 jaar en 7 maanden
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost

 

Laatste update (23 november 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 30 juni 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Windpark Westerse Polder B.V.
Het Windpark 5 windturbines gevestigd in de gemeente Hoeksche Waard
Status: Operationeel sinds 1 juni 2021
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal 150.000 Euro is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@i-e.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.