Zonnig Dievelman Grond B.V. - Overbruggingsfinanciering realisatie Zonnepark Dievelman

Zonnig Dievelman Grond B.V. - Overbruggingsfinanciering realisatie Zonnepark Dievelman
Einddatum: 27 oktober 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €2.400.000 verbonden aan de overbruggingsfinanciering voor de aankoop van de grond waarop Zonnepark Dievelman zal worden gerealiseerd, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnig Dievelman Grond B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 2.400.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.400.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €2.400.000 verbonden aan de overbruggingsfinanciering voor de aankoop van de grond waarop Zonnepark Dievelman zal worden gerealiseerd, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnig Dievelman Grond B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Zonnig Dievelman Grond B.V. (de uitgevende instelling) beoogt middels de uitgifte van een senior obligatielening van €2.400.000 de aankoop van de grond waarop Zonnepark Dievelman zal worden gerealiseerd, te financieren. 

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnig Dievelman Grond B.V.
Hoofdsom: €2.400.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 2400
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 28 oktober 2021
Rente: 4,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst uitbetaald op 28 oktober 2022
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom
Effectief rendement: 4.0% op jaarbasis
Looptijd: 24 maanden (2 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost

 

Updates

  • Op 6 agustus 2022 is de obligatielening vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de ingangsdatum tot 6 augustus 2022 en het openstaande bedrag van de lening aan de investeerders overgemaakt. 
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

  • Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via e-mail
  • Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u richten aan support@duurzaaminvesteren.nl.

 

Aanbieder

Zonnig Dievelman Grond B.V.
Doel

Tijdelijke financiering voor aankoop van de grond waarop Zonnepark Dievelman zal worden gerealiseerd.

Status: Benodigde vergunningen en SDE subsidie verkregen. Netaansluiting zeker gesteld voor eind 2023.
Voorwaarden obligatielening: Geen minimum.
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: rob.mali@ixzon.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.