HelloRider - Uitbreiding van portefeuille (elektrische) fietsen

HelloRider - Uitbreiding van portefeuille (elektrische) fietsen
Einddatum: 22 januari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €450.000 is verbonden aan de aankoop van (elektrische) fietsen die door de uitgevende instelling via full operationele lease ingezet worden bij haar klanten.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HelloRider Finance B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 450.000
Geïnvesteerd bedrag € 450.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €450.000 is verbonden aan de aankoop van (elektrische) fietsen die door de uitgevende instelling via full operationele lease ingezet worden bij haar klanten ter vergroening van het woon-werk verkeer. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HelloRider Finance B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
De uitgevende instelling beoogt middels de uitgifte van de obligatielening maximaal €450.000 op te halen voor de vergroening van het woon-werk verkeer door de aankoop van (elektrische) fietsen en deze te verleasen. De uitgevende instelling verwacht met de opbrengst van de obligatielening 152 (elektrische) fietsen te kunnen kopen en te verleasen aan haar klanten. Inmiddels is 1/3 van de portefeuille (elektrische) fietsen al operationeel op de weg. Deze fietsen zijn voorgefinancierd door HelloRider B.V. (de moedermaatschappij) en zullen met een deel van de opbrengst van de obligatielening geherfinancierd worden.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:   HelloRider Finance B.V.
Hoofdsom:     €450.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 450
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 14 januari 2022
Rente:

4,5% op jaarbasis. Voor het eerst te betalen op 6 december 2022

Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 3,8% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 42 maanden (3.5 jaar)

Aflossing:

De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost
Zekerheden: 

Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling waaronder de fietsen en de vorderingen uit onderliggende contracten met de klanten/lessees van de Uitgevende Instelling.

Eerste recht van pand op de aandelen van de Uitgevende Instelling.

Non dividend verklaring gedurende de Looptijd van de Obligaties

 

Laatste update (10 februari 2022)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 14 juli 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

HelloRider Finance B.V.
Doel: Het financieren van de aankoop van (elektrische) fietsen die door de uitgevende instelling verleaset worden en zo het woon-werk verkeer te vergroenen
Status: 1/3 van de portefeuille is reeds operationeel op de weg
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €300.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: administratie@hellorider.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.