HelloRider - Uitbreiding van portefeuille (elektrische) fietsen

HelloRider - Uitbreiding van portefeuille (elektrische) fietsen
Einddatum: 22 januari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

HelloRider Finance B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,5% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar en 6 maanden.

De obligatielening zal worden gebruikt voor de vergroening van het woon-werk verkeer door de aankoop van (elektrische) fietsen die door de uitgevende instelling via full operationele lease ingezet worden bij haar klanten.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 450.000
Geïnvesteerd bedrag € 450.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf woensdag 22 december om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €450.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

HelloRider Finance B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 4,5% obligatielening met een looptijd van 3 jaar en 6 maanden. De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt voor de vergroening van het woon-werk verkeer door de aankoop van (elektrische) fietsen die door de uitgevende instelling via full operationele lease ingezet worden bij haar klanten.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Het HelloRider concept

De elektrische fiets is een bijzonder milieuvriendelijk product vergeleken met andere vervoersmiddelen. Milieu Centraal heeft berekend dat er 10 keer zo weinig CO2 wordt uitgestoten door het gebruik van een E-bike ten opzichte van een auto. Dit betekent een reductie van 29,35 kilo CO2 per maand ofwel 352 kilo CO2 per jaar bij één dag gebruik van een elektrische fiets per week voor woon-werk doeleinden.

HelloRider speelt in op bovenstaande ontwikkelingen met een volledig gedigitaliseerd platform voor full-operational zakelijke lease van elektrische fietsen, van het werven van klanten tot advies en implementatie van fietslease binnen een bedrijf. Via HelloRider zijn werkgevers in staat om volledig geautomatiseerd medewerkers binnen een dag op de fiets te krijgen. 

HelloRider haar huidige klantenbestand bestaat veelal uit leasemaatschappijen die zelf fietslease aanbieden en daarvoor het HelloRider platform en HelloRider als full-service provider gebruiken. In de loop van 2020 kwam er steeds meer vraag, met name vanuit het MKB, om rechtstreeks een fiets bij HelloRider te leasen. Er is op dit moment weinig fietslease aanbod voor het MKB. Hiervoor is HelloRider begonnen met haar direct lease propositie.

 

HelloRider Finance B.V. (de uitgevende instelling)

HelloRider Finance B.V., de uitgevende instelling, is speciaal opgezet om de direct lease propositie in de markt te zetten. HelloRider Finance B.V. is de eigenaar van de (elektrische) fietsen welke zij verleaset aan haar klanten. Net als bij de klanten die zelf fietslease aanbieden fungeert HelloRider B.V. in de direct lease propositie als full service provider voor de fietsleases van de uitgevende instelling en gebruikt de uitgevende instelling voor haar fietsleases het HelloRider platform. 

 

Waar investeer ik precies in?  

De uitgevende instelling beoogt middels de uitgifte van de obligatielening maximaal €450.000 op te halen voor de vergroening van het woon-werk verkeer door de aankoop van (elektrische) fietsen en deze te verleasen. De uitgevende instelling verwacht met de opbrengst van de obligatielening 152 (elektrische) fietsen te kunnen kopen en te verleasen aan haar klanten. Inmiddels is 1/3 van de portefeuille (elektrische) fietsen al operationeel op de weg. Deze fietsen zijn voorgefinancierd door HelloRider B.V. (de moedermaatschappij) en zullen met een deel van de opbrengst van de obligatielening geherfinancierd worden.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,5% op jaarbasis met een looptijd van drie (3) jaar en zes (6) maanden (42 maanden). De uitgevende instelling zal de obligatielening gedurende de looptijd in zijn geheel aflossen uit haar operationele kasstromen.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HelloRider Finance B.V.
Hoofdsom: Minimaal €300.000 en maximaal €450.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 4,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: Halfjaarlijks
Looptijd: 3 jaar en 6 maanden
Aflossing: Geheel gedurende de looptijd
Zekerheden:
 • Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling waaronder de fietsen en de vorderingen uit onderliggende contracten met de klanten/lessees van de Uitgevende Instelling.
 • Eerste recht van pand op de aandelen van de Uitgevende Instelling.
 • Non dividend verklaring gedurende de Looptijd van de Obligaties.
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.015,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€15,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 4,5% op jaarbasis;
 • Daarnaast wordt elk half jaar ook een deel van de obligatielening afgelost;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.096,57 op een investering van €1.015,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 3,8% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van het verleasen van minder (elektrische) fietsen dan verwacht, het risico van het later dan verwacht verleasen van (elektrische) fietsen en het risico van afhankelijkheid van HelloRider B.V.;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) HelloRider Finance B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

HelloRider Finance B.V.
Doel: Het financieren van de aankoop van (elektrische) fietsen die door de uitgevende instelling verleaset worden en zo het woon-werk verkeer te vergroenen
Status: 1/3 van de portefeuille is reeds operationeel op de weg
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €300.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: administratie@hellorider.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.