Entoria Energy Asia Pte Ltd

Entoria Energy Asia Pte Ltd
Einddatum: 06 oktober 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Entoria Energy Asia Pte Ltd biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,0% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een zonnestroomsysteem op het dak van een winkelcentrum in Kuala Lumpur, Maleisië.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 435.000
Geïnvesteerd bedrag € 435.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 6 september om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €435.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor het herfinancieren van een deel van de ontwikkelkosten van een zonnestroomsysteem op het dak van een winkelcentrum in Kuala Lumpur, Maleisie geeft Entoria Energy Pte Ltd (de 'uitgevende instelling') een 5,0% senior obligatielening uit met een looptijd van 3 jaar. De verplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door de inkomsten uit de verkoop van de zonne-energie opgewekt met het zonnestroomsysteem.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Entoria Energy Asia Pte Ltd (de uitgevende instelling)

Via haar dochtermaatschappij Entoria Energy Asia Pte Ltd (de ‘Uitgevende Instelling’) ontwikkeld Entoria Energy zonnestroomsystemen in Azië die vervolgens in dochtermaatschappijen van Entoria Energy Asia Pte Ltd langjarig geëxploiteerd worden. Zo heeft zij een zonnestroomsysteem ontwikkeld op het dak van Shamelin Mall, een winkelcentrum in Kuala Lumpur, Maleisië. Na installatie zal Sunrise Castle Sdn Bhd, 100% dochtermaatschappij van de uitgevende instelling, het zonnestroomsysteem overnemen en langjarig exploiteren. De opgewekte elektriciteit wordt voor een periode van 25 jaar verkocht aan de eigenaar van het winkelcentrum.

 

Entoria Energy

Entoria Energy heeft 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van duurzame energieprojecten en investeert sinds 2019 in eigen projecten. Entoria heeft haar hoofdkantoor in Singapore met een managementteam uit Italië, Spanje en Nederland. Entoria heeft projecten in Spanje, Azië (o.a. Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan) en Latijns-Amerika (o.a. Colombia, Mexico en Ecuador). Entoria is een lange-termijn investeerder, waarbij duurzame prestaties van de installatie centraal staat.

 

Waar investeer ik precies in?  

De uitgevende instelling heeft een zonnestroomsysteem ontwikkelt op het dak van Shamelin Mall, een winkelcentrum in Kuala Lumpur, Maleisië. Maleisië ligt dicht bij de evenaar en heeft daardoor uitstekende zonneschijn, zonder significante seizoensinvloeden. Het zonnestroomsysteem bestaat uit ca. 2.300 zonnepanelen met een capaciteit van ca. 1MWp en een verwachtte jaarlijks elektriciteitsproductie van ca. 1.300 MWh. Het zonnestroomsysteem zal naar verwachting begin september 2021 opgeleverd worden. Shamelin Mall, het winkelcentrum op wiens dak het zonnestroomsysteem gebouwd is, is tevens de afnemer van alle door het zonnestroomsysteem geproduceerde zonnestroom.

De Uitgevende Instelling, Entoria Energy Asia Pte Ltd, beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €435.000 op te halen voor het financieren van de bouw van het zonnestroomsysteem. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 5,0% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Entoria Energy Asia Pte Ltd
Hoofdsom: Minimaal €250.000 en maximaal €435.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis 
Rentebetaling: Halfjaarlijks
Looptijd: 3 jaar
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd gedeeltelijk afgelost (ca. 22%). Het resterende bedrag (ca. 78%) wordt aan het einde van de looptijd in een keer geheel afgelost.
Zekerheden: Obligatiehouders zijn contractueel verzekerd dat inkomsten uit het zonnestroomsysteem aan hen ten goede komen.
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.015,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€15,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,0% op jaarbasis;
 • Daarnaast wordt halfjaarlijks ook een deel van de hoofdsom afgelost; 
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.134,83 op een investering van €1.015,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,5% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van technische gebreken en/of schade aan het zonnestroomsysteem en lagere inkomsten door tegenvallende zoninstraling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van herfinancieren en de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Entoria Energy Asia Pte Ltd, de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Entoria Energy Asia Pte Ltd
Doel: Het herfinancieren van een deel van de ontwikkelkosten verbonden aan een zonnestroomsysteem op het dak van een winkelcentrum in Kuala Lumpur, Maleisië. 
Status: Het zonnestroomsysteem wordt naar verwachting begin september 2021 opgeleverd.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €250.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: investors@entoriaenergy.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.