Windpark Krammer - Obligatielening 2021 - Toegewezen

Windpark Krammer - Obligatielening 2021 - Toegewezen
Einddatum: 18 augustus 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €11.850.000 verbonden aan de exploitatie van Windpark Krammer, is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Krammer B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 11.850.000
Geïnvesteerd bedrag € 11.850.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €11.850.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten van Windpark Krammer  verbonden aan de exploitatie van Windpark Krammer is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Krammer B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project

Windpark Krammer - het grootste burgerinitiatief van Nederland!
Met een opgesteld vermogen va 102 MW is Windpark Krammer een van de grootste windparken in Nederland. Het windpark was een initiatief van de bijna vijfduizend leden van Deltawind en Zeeuwind en samen zijn zij voor 60% eigenaar via hun belang in Windpark Krammer B.V.

Windpark Krammer B.V. is 100% eigenaar van het windpark en ook de uitgevende instelling van de obligatielening. Windpark Krammer B.V. is een Nederlandse besloten vennootschap waarin de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het windpark is ondergebracht.  

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Krammer B.V.
Hoofdsom:     €11.850.000
Nominale waarde:   €500 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:   23.700
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering, pari passu met de eerder uitgegeven obligatielening
Ingangsdatum: 16 juli 2021
Rente: 4,5% op jaarbasis 
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving. 
Geïnteresseerden die (op 1 januari 2021) lid zijn van Deltawind of Zeeuwind, of (bij inschrijving) inwoner zijn van de gemeente Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland of Tholen betalen geen transactiekosten.
Effectief rendement: 4,5% of 4,0% op jaarbasis
Looptijd: ca. 8 jaar en 3 maanden
Aflossing: Annuïtaire aflossing

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Windpark Krammer B.V.
Doel: De opbrengst van de uitgifte zal gebruikt worden voor het aflossen van een tijdelijke lening. Hiermee krijgen burgers opnieuw de mogelijkheid om te investeren in Windpark Krammer.
Status: Het 102MW windpark is operationeel sinds maart 2019. 
Elektriciteits-productie: Naar verwachting produceert Windpark Krammer jaarlijks ca. 314 GWh aan duurzaam opgewekte energie. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van ca. 100.000 huishoudens.
Locatie: Krammersluizen, Philipsdam en Grevelingendam, gemeente Schouwen-Duiveland
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €2.250.000
Prospectus: Download het prospectus
Toestemmings-verklaring: Download de toestemmingsverklaring
Stel uw vraag:

E-mail

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.