Sing Solar Power - Zonnestroomsysteem

Sing Solar Power - Zonnestroomsysteem
Einddatum: 30 augustus 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €215.000 verbonden aan de exploitatie van een zonnestroomsysteem op het dak van een bedrijf in Singapore, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sing Solar Power PTE LTD met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 215.000
Geïnvesteerd bedrag € 215.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €215.000 verbonden aan de exploitatie van een zonnestroomsysteem op het dak van een bedrijf in Singapore, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sing Solar Power PTE LTD met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Sing Solar Power PTE LTD (de uitgevende instelling) beoogt middels de uitgifte van een senior obligatielening €215.000 op te halen voor het financieren van de bouw van het zonnestroomsysteem. 

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sing Solar Power PTE LTD
Hoofdsom: €215.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 215
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 13 augustus 2021
Rente: 4,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst uitbetaald op 13 februari 2022
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom
Effectief rendement: 3.9% op jaarbasis
Looptijd: 36 maanden (3 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd gedeeltelijk afgelost (ca. 25%). Het resterende bedrag (ca. 75%) wordt aan het einde van de looptijd in een keer geheel afgelost.

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 13 februari 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

SingSolar Power Pte Ltd
Doel: Het financieren van een deel van de bouwkosten van een zonnestroomsysteem op het dak van een bedrijf in Singapore. 
Status: Het zonnestroomsysteem wordt naar verwachting opgeleverd in november 2021.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: investors@entoriaenergy.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.