OPCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpalen

OPCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpalen
Einddatum: 13 augustus 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €750.000 verbonden aan een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 200 laadpalen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder OPCHARGE SPV1 met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 750.000
Geïnvesteerd bedrag € 750.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €750.000 verbonden aan een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 200 laadpalen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder OPCHARGE SPV1 met dit resultaat.

Beschrijving van het project
Oplaad.net facility B.V. met handelsnaam OPCHARGE SPV1 (de uitgevende instelling) geeft een senior obligatielening uit verbonden aan een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 200 laadpalen. 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Oplaad.net facility B.V..
Hoofdsom: Maximaal €750.000, minimaal €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Aantal obligaties: 750
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 23 juli 2021
Rente: 5,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 23 juli 2022
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,8% op jaarbasis
Looptijd: 96 maanden (8 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van het eerste jaar waarin geen aflossing wordt gedaan annuïtair, gedurende de looptijd
Zekerheden:

Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling
Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling
Eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen van de uitgevende instelling

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste betaling staat gepland voor 23 juli 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

Aanbieder

OPCHARGE SPV1
Doel:

Financiering 200 laadpalen

Status: 34 operationeel, overige worden gerealiseerd of zijn in ontwikkeling
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €500.000 in de obligatielening geïnvesteerd wordt
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: investment@opcharge.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.