OPCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpalen

OPCHARGE SPV1 - Portefeuille Laadpalen
Einddatum: 13 augustus 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

OPCHARGE SPV1 biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,5% senior obligatielening met een looptijd van 8 jaar.

De obligatielening is verbonden aan een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 200 laadpalen.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 750.000
Geïnvesteerd bedrag € 750.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf dinsdag 13 juli 2021 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €750.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 200 laadpalen geeft OPCHARGE SPV1 een senior 5,5% obligatielening uit met een looptijd van 8 jaar. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over OPCHARGE
OPCHARGE is een aanbieder van laadoplossingen die ervan overtuigd is dat mensen sneller voor een elektrisch voertuig (EV) kiezen als de laadinfrastructuur in orde is. Haar focus ligt op EV rijders zonder mogelijkheden om thuis te laden en ze richt zich daarom op het realiseren en exploiteren van publieke laadpalen voor gemeenten en semi-publieke laadpalen voor bedrijven. Het verdienmodel van OPCHARGE is gebaseerd op jarenlange stroomverkoop via de laadpalen. De investering van een laadpaal is binnen 3 jaar terugverdiend en de contracten zijn allemaal 10 jaar of langer. Het plaatsen van een laadpaal voor de locatiehouder is kosteloos. 

 

De portefeuille laadpalen 
Van de 200 laadpalen in de portefeuille laadpalen zijn er momenteel 34 operationeel, zijn er 34 klaar om geplaatst te worden en ligt er voor 68 laadpalen een vergunningsaanvraag bij de gemeente. Voor de overige 64 laadpalen wordt er in samenwerking met gecontracteerde gemeenten (Tilburg, Breda en Helmond) en EVconsult locaties geïdentificeerd. Deze 64 laadpalen zullen naar verwachting in de tweede helft van 2021 gerealiseerd worden.

 

Gekozen locaties
Onderzoek wijst uit dat EV-rijders het liefst thuis of op hun bestemming laden waar men toch al geparkeerd staat. Daarom richt OPCHARGE zich op private parkeerplaatsen van bedrijventerreinen en op de publieke parkeerplekken in woonwijken waar laadpunten strategisch geplaatst kunnen worden. Plekken waar elektrische rijders vaak komen of gaan komen. Het exploitatiemodel van OPCHARGE zorgt ervoor dat laadpalen kosteloos geleverd kunnen worden. OPCHARGE verzorgt het laadpunt, de aansluiting en het inrichten van de parkeerplek. Zo zijn organisaties en gemeenten klaar voor de elektrische rijder. Dit scheelt de locatie eigenaar veel geld, maar wellicht belangrijker nog, een hoop geregel. OPCHARGE neemt namelijk ook de gehele afhandeling uit handen.  

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 200 laadpalen van OPCHARGE SPV1. De rente en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door inkomsten uit stroomafnames van de laadpalen.

 • De 200 laadpalen bieden ruimte om 400 EV's tegelijkertijd te laden 
 • De laadpalen worden geplaatst op plekken waar veel (verwachte) vraag is
 • De portefeuille heeft een technische levensduur van 10 jaar
 • De leverancier van de laadpalen (Alfen) geeft een garantie af voor 2 jaar, tevens verzorgt zij het onderhoud voor de gehele technische levensduur

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Oplaad.net facility B.V. met handelsnaam OPCHARGE SPV1
Hoofdsom:

Maximaal €750.000, minimaal €500.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum
Looptijd: 96 maanden (8 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van het eerste jaar waarin geen aflossing wordt gedaan annuïtair, gedurende de looptijd
Zekerheden:

Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling
Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling
Eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen van de uitgevende instelling

Transactiekosten: Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.030 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€30);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u op de rente- en aflossingsdatum zowel een rentevergoeding van 5,5% op jaarbasis als een deel van uw inleg terug (met uitzondering van het eerste jaar waarin alleen rente wordt uitgekeerd);
 • In totaal ontvangt u per obligatie €1.286,75 op een investering van €1.030;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,8% op jaarbasis.

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van tegenvallende inkomsten door lager dan verwachtte bezetting van de laadpalen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van beperkte verhandelbaarheid en waarde van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder, het risico van fouten of disputen voortvloeiende uit overeenkomsten, wijzigende wet- en regelgeving of calamiteiten (o.a. Corona).

 

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) Oplaad.net facility B.V. (met handelsnaam OPCHARGE SPV1), de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

OPCHARGE SPV1
Doel:

Financiering 200 laadpalen

Status: 34 operationeel, overige worden gerealiseerd of zijn in ontwikkeling
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €500.000 in de obligatielening geïnvesteerd wordt
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: investment@opcharge.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.