BUAN Agrivoltaics - Agrivoltaics Zonnepark

BUAN Agrivoltaics - Agrivoltaics Zonnepark
Einddatum: 16 augustus 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

BUAN Agrivoltaics B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,6% senior obligatielening met een looptijd van 7 jaar. De obligatielening is verbonden aan een agrivoltaics zonnepark op de universiteitsboerderij van de BUAN Universiteit in Botswana.

Geboden rente 5,60%
Streefbedrag € 790.000
Geïnvesteerd bedrag € 790.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 19 juli om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €790.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

BUAN Agrivoltaics B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 5,6% obligatielening met een looptijd van 7 jaar. De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt voor de financiering van de bouw van een agrivoltaics zonnepark op de universiteitsboerderij van de BUAN Universiteit in Gaborone, Botswana. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

BUAN Agrivoltaics B.V. (de uitgevende instelling)

In samenwerking met Agrivolt Be Pty Ltd (Agrivolt), de Botswana University of Agriculture and Natural Resources (BUAN Universiteit) en de Universiteit van Wageningen heeft AAAS energy een 1,079 MWp ‘Agrivoltaics’ Zonnepark ontwikkeld dat gebouwd gaat worden op de grond van de BUAN Universiteit in Gaborone, Botswana. AAAS energy heeft speciaal voor dit project een dochteronderneming opgezet: BUAN Agrivoltaics B.V. (de uitgevende instelling).

 

Het agrivoltaics zonnepark

Een agrivoltaics zonnepark is een zonnepark waarbij de grond gebruikt wordt voor zowel het opwekken van zonne-energie als tuinbouw. De zonnepanelen zijn hierbij verhoogd zodat onder de installatie gewassen verbouwd kunnen worden. Botswana importeert meer dan de helft van haar groente en fruit vanuit Zuid-Afrika en is derhalve een land met een hoge voedselonzekerheid. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën zoals agrivoltaics kan het land zelf meer voedsel gaan produceren, waardoor voedseltekorten voorkomen kunnen worden.

Agrivolt leaset het zonnepark van de uitgevende instelling voor een periode van 20 jaar en betaalt aan de uitgevende instelling een vaste leasevergoeding. Op haar beurt genereert Agrivolt inkomsten door de verkoop van de opgewekte stroom aan de BUAN Universiteit die 50% goedkopere stroom heeft ten opzichte van de huidige prijs van netstroom.

Het zonnepark wordt gebouwd en opgeleverd op basis van turn-key overeenkomsten en een vaste vooraf overeengekomen prijs. Het zonnepark zal naar verwachting november 2021 operationeel zijn. 

 

Waar investeer ik precies in?  

Ter financiering van het zonnepark in Botswana geeft BUAN Agrivoltaics B.V. een senior obligatielening uit ter hoogte van €790.000 met een rente van 5,6% op jaarbasis en een looptijd van 7 jaar. De lening wordt geheel afgelost gedurende de looptijd met de inkomsten uit het zonnepark.

Zekerheden voor investeerders:

 • De uitgevende instelling heeft een dekkingstoezegging voor een verzekering bij Atradius waardoor onder andere het risico van wanbetaling door Agrivolt, alsmede politieke risico’s zoals onteigening of valuta-uitvoerrisico volledig worden gedekt door de Nederlandse Staat.
 • De uitgevende instelling houdt om tijdelijke tegenvallers op te kunnen vangen gedurende de looptijd een financiële reserve aan ter hoogte van ca. 6 maanden rente en aflossing.
 • De uitgevende instelling vestigt pandrechten op de aandelen en activa van de uitgevende instelling op naam van De Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.

 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: BUAN Agrivoltaics B.V.
Hoofdsom: Minimaal €700.000 en maximaal €790.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,6% op jaarbasis 
Rentebetaling: Halfjaarlijks
Looptijd: 7 jaar
Aflossing: De obligatielening wordt vanaf jaar 2 geheel afgelost gedurende de looptijd volgens een annuïtair schema.
Zekerheden:
 • Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling
 • Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling waaronder verstaan:
  • Alle roerende zaken van de Uitgevende instelling;
  • Alle vorderingen uit verzekeringen (inclusief de verzekeringspolis van Atradius);
  • Alle vorderingen uit overige contracten van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.025,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€25,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,6% op jaarbasis;
 • Daarnaast wordt halfjaarlijks ook een deel van de hoofdsom afgelost; 
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.247,20 op een investering van €1.025,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 5,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico verbonden aan de ontwikkeling en bouw van het zonnepark en het risico van wanbetaling door de afnemer van de opgewekte elektriciteit;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) BUAN Agrivoltaics B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

BUAN Agrivoltaics B.V.
Doel: Het financieren van de bouw van een agrivoltaics zonnepark op de universiteitsboerderij van de BUAN universiteit in Gaborone, Botswana. 
Status: Het zonnepark zal naar verwachting in november 2021 operationeel zijn.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €700.000
 
Informatie memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@aaas.energy

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.