Volgroen MKB Energie Financiering - Portefeuille duurzame energiesystemen

Volgroen MKB Energie Financiering - Portefeuille duurzame energiesystemen
Einddatum: 13 augustus 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 4,0% rente en versnel de energietransitie binnen het MKB!

Volgroen (MKB Energie Financiering B.V.) biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior obligatielening verbonden aan een portefeuille van 116 operationele duurzame energiesystemen.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 200.000
Geïnvesteerd bedrag € 200.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf dinsdag 13 juli om 11:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €200.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Volgroen (MKB Energie Financiering B.V.) geeft een senior obligatielening uit verbonden aan een portefeuille van 116 reeds operationele duurzame energiesystemen. De obligatielening heeft een rente van 4,0% en een looptijd van 3 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Volgroen 
Het Nederlands bedrijfsleven bestaat voor 99% uit Midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze groep omvat een marktpotentieel groter dan €10 miljard in LED, zonne-energie en andere kleinschalige schone energie technologieën. Onderzoek geeft aan dat 50% van de MKB bedrijven interesse hebben in uitbesteding of financiering van energiebesparing.

Volgroen biedt MKB ondernemingen de mogelijkheid om te besparen op energiekosten zonder hoge aanvangs-investeringen. Dit doet zij door, na een uitgebreid screeningproces, LED- en Zonne-energiesystemen aan haar klanten te leasen op basis van 3-7 jaar contracten. De MKB onderneming bespaart zo direct energiekosten en betaalt daarvoor een maandelijks leasebedrag aan de Uitgevende Instelling, inclusief een commerciële opslag.

Volgroen richt zich uitsluitend op klanten in het MKB segment en heeft daarin ook veel expertise opgebouwd. Daarnaast, om kredietrisico’s te mitigeren, heeft de Uitgevende Instelling specifiek de volgende maatregelen getroffen:
• Screening van potentiele klanten;
• Contracten met een overzichtelijke resterende looptijd van 1-4 jaar;
• Een conservatief businessmodel met ruimte om tegenvallers op te vangen.
 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling (MKB Energie Financiering B.V.) exploiteert een portefeuille bestaande uit 116 reeds operationele duurzame energiesystemen en beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €200.000 op te halen voor het herfinancieren van een deel van de installatie en exploitatiekosten verbonden aan de portefeuille duurzame energiesystemen. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,0% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: MKB Energie Financiering B.V.
Hoofdsom: Minimaal €150.000 en maximaal €200.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 4,0% op jaarbasis 
Rentebetaling: Elk kwartaal
Looptijd: 3 jaar
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost volgens een sculpted schema
Zekerheden: Eerste pandrecht op de 116 duurzame energiesystemen en bijbehorende leasecontracten
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.015,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€15,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 4,0% op jaarbasis;
 • Daarnaast wordt halfjaarlijks ook een deel van de hoofdsom afgelost; 
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.056,75 op een investering van €1.015,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 2,9% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) MKB Energie Financiering B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Media

Er zijn geen media documenten gevonden

Aanbieder

MKB Energie Financiering B.V.
Doel: Het herfinancieren van een deel van de gemaakte installatie en exploitatiekosten verbonden aan 116 duurzame energiesystemen. 
Status: Alle 116 duurzame energiesystemen zijn operationeel.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €150.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@volgroen.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.