MisterGreen Lease II (Ronde 22)

MisterGreen Lease II (Ronde 22)
Einddatum: 05 augustus 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 4,5% rente en versnel de transitie naar elektrisch rijden in Nederland!

MisterGreen Lease II B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 4 jaar (48 maanden) verbonden aan een portefeuille geleasde elektrische auto's.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 1.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.000.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 5 juli om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.250.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de uitbreiding en exploitatie van haar elektrisch wagenpark geeft MisterGreen Lease II B.V. een achtergestelde 4,5% obligatielening uit met een looptijd van 4 jaar. De verplichtingen onder de Obligatielening worden gedekt door incasso van de contractueel vastgelegde leasetermijnen en de restwaarde van de elektrische voertuigen.

 

Nieuwe financieringsronde na succes van eenentwintig eerdere emissies
Na het succes van eenentwintig eerdere emissies voor een totaalbedrag van €12.250.000 beoogt MisterGreen Lease II B.V. met deze nieuwe aanbieding financiering op te halen om een deel van de uitbreiding van haar elektrisch wagenpark te financieren.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Elektrisch rijden is de toekomst
Wereldwijd is er een transitie gaande van fossiele naar duurzame energie, de beweging elektrisch rijden is daar onderdeel van. De voordelen van elektrisch rijden zijn dat het relatief schoon, stil, snel en in veel gevallen ook nog financieel voordelig is! Ook in Nederland wordt elektrisch rijden snel populairder. Op dit moment is ongeveer een vijfde van het aantal nieuw verkochte personenauto’s in Nederland volledig elektrisch. Voor de komende 10 jaar wordt een gemiddelde jaarlijkse groei van ca. 26% voorspeld met de doelstelling van de overheid van 1,9 miljoen elektrische personenauto’s in 2030 in Nederland. Op basis van externe marktanalyses zijn er geen onoverkomelijke hindernissen te zien om in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s te verkopen. Men verwacht dat er vanaf 2030 elk jaar ongeveer 400.000 nieuwe elektrische auto’s bijkomen. “Het wordt dus ieder jaar wat schoner en stiller op de weg”.

Laadpunten voor elektrisch vervoer - RVO 30 maart 2021

Fossiel rijden is in 2030 echt alleen nog voor dinosauriers - Volkskrant  25 maart 2021

Verkoopstop nieuwe brandstofauto's in 2030 is haalbaar - PwC 25 maart 2021

 

MisterGreen, de grootste groene leasemaatschappij van Nederland
Sinds haar oprichting in 2007 is de MisterGreen Groep uitgegroeid tot de groenste, en één van de snelst groeiende leasemaatschappijen van Nederland. Het bedrijf richt zich uitsluitend op het leasen van volledig elektrische auto’s en speelt met haar eigen innovatieve concept in op deze snelgroeiende markt.

Inmiddels bestaat het wagenpark van de MisterGreen groep uit 3.159 elektrische auto’s, waarvan 2.004 in de uitgevende instelling MisterGreen Lease II B.V., die op basis van meerjarige contracten zijn geleased (verhuurd) aan zakelijke rijders. De boekwaarde van het hele wagenpark van MisterGreen bedraagt ca. €153 miljoen, en vertegenwoordigt een jaarlijkse omzet van ca. €42 miljoen. MisterGreen verwacht in 2022 de groei te kunnen doorzetten en zo het huidige wagenpark in de Uitgevende Instelling verder uit te breiden. Het streven van MisterGreen is om in 2025 10.000 elektrische auto’s in de markt te hebben gezet.

MisterGreen is snelst groeiende leasemaatschappij van Nederland - Automobiel Management 30 oktober 2019 

Link naar meer informatie over investeren in MisterGreen  

 

Langlopende contracten zorgen voor stabiele kasstromen uit exploitatie van wagenpark
MisterGreen scheidt haar marketing- en overige commerciële activiteiten van het beheer (exploitatie) van het wagenpark. Eerstgenoemde activiteiten kennen een relatief hoger risicoprofiel, en zijn daarom minder geschikt om extern/ via crowdfunding te financieren. De marketing- en commerciële activiteiten worden door MisterGreen zelf gefinancierd.

De exploitatie van het wagenpark kent een relatief lager risicoprofiel. Het is een goed afgebakende activiteit die relatief stabiele kasstromen genereert op basis van de lopende leasecontracten, en verkoop van de elektrische auto’s na het verlopen van de leasetermijn.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de uitbreiding en exploitatie van het elektrisch wagenpark van MisterGreen Lease II B.V. De rente en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door de maandelijks leasetermijnen en de restwaarde van de voertuigen.

 • De elektrische auto's zijn alle voor 4-5 jaar geleased aan zakelijke rijders;
 • De klanten zijn allen voor het afsluiten van het leasecontract beoordeeld op kredietwaardigheid.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: MisterGreen Lease II B.V.
Hoofdsom: Maximaal €1.000.000 en minimaal €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Maximale inleg: €50.000 per (rechts)persoon (50 obligaties)
Kenmerken: Achtergesteld aan de bankfinanciering en overige crediteuren
Rentevergoeding: 4,5% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 48 maanden (4 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd 
Transactiekosten: Eénmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom (€15 per obligatie)

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.015,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€15,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 4,5% (€45,00) op jaarbasis. Aan het einde van de looptijd wordt de obligatielening afgelost;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €1.180,00 op een investering van €1.015,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 4,1% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging tengevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de exploitatie van het elektrisch wagenpark, waaronder wanbetaling door of faillissement van de klanten van de Uitgevende Instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder achterstelling aan de bankfinanciering en beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) MisterGreen Lease II B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Mister Green Lease II B.V.
Elektrisch Wagenpark: Financiering van 120 nieuwe elektrische voertuigen
Status: Geleased aan zakelijke rijders
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €500.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: obligatie@mistergreen.nl
Meer informatie: Meer informatie over investeren in MisterGreen

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.