KiesZon voor de Toekomst - financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten - Reservelijst

KiesZon voor de Toekomst - financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten - Reservelijst
Einddatum: 26 juni 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 250

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €15.000.000 verbonden aan de financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder KiesZon voor de Toekomst B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50% - 5,00%
Streefbedrag € 196.500
Geïnvesteerd bedrag € 196.500
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €15.000.000 verbonden aan de financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder KiesZon voor de Toekomst B.V. met dit resultaat. 

 

Beschrijving van het project
KiesZon voor de Toekomst B.V. (de uitgevende instelling) geeft een senior obligatielening (geen achterstelling) uit. Met de uitgifte van deze obligatielening haalt KiesZon voor de Toekomst geld op om de komende drie jaar meerdere zonnestroomprojecten tegelijk te realiseren. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: KiesZon voor de Toekomst B.V. 
Hoofdsom: €15.000.000
Nominale waarde: €250 per obligatie 
Aantal obligaties: 60.000
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 24 mei 2021
Rente:

5,0% op jaarbasis voor Greenchoice klanten* 
4,5% op jaarbasis voor alle andere obligatiehouders
Jaarlijks op de peildatum wordt gecontroleerd of u Greenchoice klant bent

Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over het te investeren bedrag bij inschrijving
Effectief rendement: 4,1% op jaarbasis
Looptijd: 36 maanden (3 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Aan het einde van de looptijd

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 24 mei 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

KiesZon voor de Toekomst B.V.
Doel: Dekking van een deel van de bouwkosten van nieuwe zonnestroomprojecten in Nederland
AFM goedgekeurd prospectus Download prospectus
Toelichting passendheidstoets: Toelichting passendheidstoets DuurzaamInvesteren
Stel uw vraag: kieszonvoordetoekomst
@kieszon.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.