Red Dot Renergy PTE LTD

Red Dot Renergy PTE LTD
Einddatum: 26 juni 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Red Dot Renergy PTE LTD biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,5% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar.

De obligatielening is verbonden de exploitatie van 3 zonnestroomsystemen op daken van bedrijven in Singapore.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 200.000
Geïnvesteerd bedrag € 200.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf donderdag 27 mei om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €200.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de herfinanciering van een aandeelhouderslening die gebruikt is voor het financieren van 3 zonnestroomsystemen op daken van bedrijven in Singapore en de financiering van een upgrade aan die Zonnestroomsystemen geeft Red Dot Renergy PTE LTD een 5,5% senior obligatielening uit met een looptijd van 3 jaar. De verplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door de inkomsten uit de verkoop van de zonne-energie opgewekt met de zonnestroomsystemen.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Red Dot Renergy (de uitgevende instelling)
Singapore ligt dicht bij de evenaar en heeft daardoor uitstekende zonneschijn, zonder significante seizoensinvloeden. Onder de merknaam Red Dot Renergy opereert Entoria Energy 3 zonnestroomsystemen in Singapore. Deze projecten zijn geïnstalleerd op de daken van kredietwaardige, commerciële afnemers onder langetermijncontracten.

 

Entoria Energy
Entoria Energy heeft 15 jaar ervaring in duurzame energieprojecten en investeert sinds 2019 in eigen projecten. Entoria heeft haar hoofdkantoor in Singapore met een managementteam uit Italië, Spanje en Nederland. Entoria heeft projecten in Spanje, Azië (o.a. Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan) en Latijns-Amerika (o.a. Colombia, Mexico en Ecuador). Entoria is een lange-termijn investeerder, waarbij duurzame prestaties van de installatie centraal staan.

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling exploiteert 3 zonnestroomsystemen in Singapore. De zonnestroomsystemen liggen op de daken van 3 bedrijven in Singapore en hebben samen een opgesteld vermogen van ca. 0,39 MW en een verwachte jaarlijkse productie van ca. 488 MWh. De bedrijven op wiens daken de zonnestroomsystemen zijn geinstalleerd zijn ook de afnemers van alle met de systemen geproduceerde zonnestroom.

Entoria Energy heeft de installaties in 2019 overgenomen. De projecten zijn ononderbroken operationeel geweest, maar enkele investeringen in het achterstallig onderhoud van de vorige eigenaar zijn nodig geweest om de prestaties van de installaties te maximaliseren.

De Uitgevende Instelling, Red Dot Renergy PTE LTD, beoogt middels de uitgifte van de Obligatielening €200.000 op te halen voor de financiering van een upgrade aan de installaties en ter herfinanciering van de aandeelhouderslening aan Entoria die is gebruikt voor een deel van de aankoop van de 3 zonnestroomsystemen. De uit te geven Obligatielening biedt een rente van 5,5% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Red Dot Renergy PTE LTD
Hoofdsom: Minimaal €120.000 en maximaal €200.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: Halfjaarlijks
Looptijd: 3 jaar
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd gedeeltelijk afgelost (30%). Het resterende bedrag (70%) wordt aan het einde van de looptijd in een keer geheel afgelost.
Zekerheden: Er worden geen zekerheden verstrekt.
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.015,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€15,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,5% op jaarbasis;
 • Daarnaast wordt halfjaarlijks ook een deel van de hoofdsom afgelost; 
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.144,38 op een investering van €1.015,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,9% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

 

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van technische gebreken en schade aan de zonnestroomsystemen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties en het risico van herfinanciering;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Red Dot Renergy PTE LTD, de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Red Dot Renergy PTE LTD
Doel: Het herfinancieren van een aandeelhouderslening die gebruikt is voor de financiering van 3 zonnestroomsystemen op daken van bedrijven in Singapore. 
Status: Alle 3 zonnestroomsystemen zijn operationeel.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €120.000
 
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: investors@entoriaenergy.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.