De Organic Nutrition Centre Installatie

De Organic Nutrition Centre Installatie
Einddatum: 02 mei 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €3.175.000 verbonden aan de bouwkosten van de Organic Nutrition Centre Installatie gevestigd in Ysselsteyn, gemeente Venray is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Organic Nutrition Centre B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 9,00%
Streefbedrag € 3.175.000
Geïnvesteerd bedrag € 3.175.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €3.175.000 verbonden aan de bouwkosten van de Organic Nutrion Centre Installatie gevestigd in Yesselsteyn, gemeente Venray is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Organic Nutrition Centre B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
De Uitgevende Instelling geeft een achtergestelde obligatielening uit verbonden aan de bouwkosten van de Organic Nutrition Centre Installatie. Het Organic Nutrition Centre bestaat uit twee hoofddelen, te weten een Biomassa Energie Centrale (‘BEC’) welke wordt gevoed met snoeihout en daarmee op een duurzame wijze elektriciteit, stoom en warmte produceert en een droogfaciliteit welke met de opgewekte elektriciteit en warmte champost droogt en perst tot champost-mestkorrels. De geproduceerde stoom wordt op haar beurt geleverd aan de aangrenzende champignonkwekerij. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Organic Nutrition Centre B.V.
Omvang: €3.175.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 3.175
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de projectfinanciering en parri passu aan de lening verstrekt door het Nationaal Groenfonds en van HoSt
Ingangsdatum 12 mei 2021
Rente: 9,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 1 juni 2022
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 8,3% op jaarbasis
Looptijd: ca. 5 jaar en 1 maand (61 maanden in totaal) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt een deel (ca. 20%) afgelost uit operationele kasstromen, het resterende deel (ca. 80%) wordt aan het eind van de looptijd afgelost middels een herfinanciering
Zekerheden:
  • Tweederangs omnibus verpanding van alle rechten en vorderingen van de uitgevende instelling
  • Tweederangs pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling
  • Tweederangs hypotheekrecht op de grond

 

Updates:

  • Belangrijke update (15 september 2022): Als gevolg van een overschrijding van de begroting voor de bouw van installatie heeft de eerste rentebetaling niet plaatsgevonden. Ondanks de overschrijding loopt het project door en er is een hersteld betaalschema opgemaakt. Deze is terug te vinden in het cliëntportaal
  • Belangrijke update (24 augustus 2022): Update betreffende de eerste rentebetaling volgt;
  • Het betaalschema is terug te vinden in het cliëntportaal.

 

Heeft u vragen?

 

(c) Organic Nutrition Centre B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Organic Nutrition Centre B.V.
Doel: Financiering van een deel van de bouwkosten van het Organic Nutrition Centre
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €2.500.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Toelichting passendheidstoets: Toelichting passendheidstoets Duurzaaminvesteren
Stel uw vraag: Email

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.