PARKnCHARGE SPV4 B.V. - Portefeuille Laadpleinen

PARKnCHARGE SPV4 B.V. - Portefeuille Laadpleinen
Einddatum: 08 mei 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €800.000 verbonden aan een portefeuille van 168 laadpleinen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder PARKnCHARGE SPV4 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 800.000
Geïnvesteerd bedrag € 800.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €800.000 verbonden aan een portefeuille van 168 laadpleinen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder PARKnCHARGE SPV4 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
PARKnCHARGE SPV4 B.V. (de uitgevende instelling) geeft een senior obligatielening uit verbonden aan de exploitatie van een portefeuille van 168 laadpleinen.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: PARKnCHARGE SPV4 B.V.
Hoofdsom: Maximaal €800.000, minimaal €600.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Aantal obligaties: 800
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 15 april 2021
Rente: 5,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 15 april 2022
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,3% op jaarbasis
Looptijd: 96 maanden (8 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van het eerste jaar waarin geen aflossing wordt gedaan annuïtair, gedurende de looptijd
Zekerheden:

Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling
Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling

 

Updates

  • Het project is succesvol afgerond en er vinden geen verdere aflossings- en rentebetalingen plaats;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

Aanbieder

PARKnCHARGE SPV4 B.V.
Doel: Financiering 168 laadpleinen
Status: Worden gerealiseerd of zijn operationeel
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €600.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@parkncharge.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.