Windpark Oostermoer

Windpark Oostermoer
Einddatum: 23 juli 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 250

De uitgevende instelling, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een achtergestelde obligatielening met een looptijd van ca. 5 jaar en 2 maanden.

Let op! Als u nu inschrijft komt u enkel in aanmerking voor 3,0% rente op jaarbasis.

Geboden rente 3,00% - 8,00%
Streefbedrag € 1.087.250
Geïnvesteerd bedrag € 1.085.750
99%

Beschrijving

***Let op! Alleen omwonenden die voor 9 juli 23:59 hebben ingeschreven op de obligatielening komen in aanmerking voor een rente hoger dan 3,0%. Alle andere obligatiehouders ontvangen 3,0% op jaarbasis.***

*** Vanaf maandag 12 juli 2021 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.000.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een achtergestelde obligatielening verbonden aan de herfinanciering van een deel van de verstrekte leningen aan Windpark Oostermoer en de betaling van projectkosten. Windpark Oostermoer zal bestaan uit 16 windturbines met een opgesteld vermogen van 62,4 MW. De obligatielening heeft een looptijd van ca. 5 jaar en 2 maanden en biedt een rente van 3,0% op jaarbasis en een bonusrente voor omwonenden van 2,0% of 5,0% voor een Rente van 5,0% of 8,0% op jaarbasis.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Windpark Oostermoer

Windpark Oostermoer Exploitatie B.V., de Uitgevende Instelling van de Obligatielening, is eigenaar van Windpark Oostermoer. Windpark Oostermoer is onderdeel van een groter initiatief 'Windpark De Drentse Monden en Oostermoer', waarin drie juridische entiteiten, waaronder de uitgevende instelling, windparken bouwen. Windpark Oostermoer, zal bestaan uit zestien windmolens in de gemeente Aa en Hunze.

 

Bijzonderheden voor omwonenden 
De initiatiefnemers van het windpark vinden het belangrijk omwonenden de mogelijkheid te bieden om te investeren in het windpark. Daarom biedt zij speciale voordelen voor omwonenden. 

Omwonenden van het windpark kunnen tot en met 9 juli 2021 met voorrang inschrijven op het, met een maximum van €1.500.000, voor omwonenden gereserveerde deel van de obligatielening. Binnen het voor omwonenden gereserveerde deel van de obligatielening mogen omwonenden per (natuurlijk) persoon tot €5.000 inschrijven. Daarover zullen zij een bonusrente ontvangen van 2,0%. Inschrijvers gedefinieerd als dichtstbijzijnde omwonenden zullen hierover een bonusrente van 5,0% ontvangen. 

Als omwonenden of dichtstbijzijnde omwonenden kwalificeren mensen (natuurlijke personen) van wie het verblijfadres volgens de gemeentelijke basisadministratie bij inschrijving gelegen is binnen de postcodes en adressen zoals gedefinieerd in het informatiememorandum. U kunt deze lijst ook hier vinden. Rechtspersonen kunnen niet inschrijven op het voor omwonenden gereserveerde deel van de obligatielening. 

Wanneer voor 9 juli 2021 door omwonenden en dichtsbijzijnde omwonenden voor meer dan €1.500.000 wordt ingeschreven op de obligatielenig zullen obligaties worden toegewezen. 

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken voor de herfinanciering van een deel van de verstrekte leningen aan Windpark Oostermoer en betaling van projectkosten. De rente- en aflossingsverplichtingen aan obligatiehouders worden gedekt uit de kasstromen van de uitgevende instelling. Op 1 oktober 2026 wordt de obligatielening geheel afgelost.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.
Omvang:

Maximaal €3.000.000

Waarvan €1.500.000 gereserveerd is voor omwonenden met speciale voordelen

Nominale waarde: €250 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: De obligatielening is achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding:
 • 3,0% op jaarbasis
 • 5,0% op jaarbasis voor omwonenden (3,0% + 2,0% bonusrente)
 • 8,0% op jaarbasis voor dichtstbijzijnde omwonenden (3,0% + 5,0% bonusrente)
Rentebetaling: Jaarlijks, telkens op de rentedatum
Looptijd:

ca. 5 jaar en 2 maanden (62 maanden) vanaf de ingangsdatum

De aflossingsdatum valt op 1 oktober 2026

Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd geheel in een keer afgelost
Zekerheden: Er worden geen zekerheden verstrekt aan de obligatiehouders
Transactiekosten:

Geen transactiekosten


Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders die niet kwalificeren als omwonende:

 • U betaalt per obligatie €250,00 dat is de nominale waarde;
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 3,0% op jaarbasis over de hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €288,92 ontvangen op een Investering van €250,00;
 • Uw gemiddelde netto effectieve rendement is 3,0% op jaarbasis.

 

Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders die kwalificeren als omwonende en hebben ingeschreven op het voor omwonenden gereserveerde deel van de obligatielening:

 • U betaalt per obligatie €250,00 dat is de nominale waarde;
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 5,0% (3,0% + 2,0% bonusrente) op jaarbasis over de hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €315,07 ontvangen op een Investering van €250,00;
 • Uw gemiddelde netto effectieve rendement is 5,0% op jaarbasis.

 

Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders die kwalificeren als dichtstbijzijnde omwonende en hebben ingeschreven op het voor omwonenden gereserveerde deel van de obligatielening:

 • U betaalt per obligatie €250,00 dat is de nominale waarde;
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 8,0% (3,0% + 5,0% bonusrente) op jaarbasis over de hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €354,60 ontvangen op een Investering van €250,00;
 • Uw gemiddelde netto effectieve rendement is 8,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van externe financiering, schade aan het windpark en lager dan verwachte windopbrengst;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de achterstelling aan de projectfinanciering en beperkte overdraagbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) WINDPARK OOSTERMOER EXPLOITATIE B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Windpark Oostermoer
Het windpark

16 windmolens gevestigd in de gemeente Aa en Hunze

Status: Verwachte oplevering in augustus 2021
Te investeren bedrag:

Minimaal €250

Voorwaarden voor uitgifte: Er is geen minimum gesteld. 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Postcodes en adressen om te kwalificeren als omwonende of dichtstbijzijnde omwonende Download de lijst met postcodes en adressen
Toestemmings-verklaring partner/echtgenoot

Download hier de toestemmingsverklaring

Stel uw vraag: Email de uitgevende instelling

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.