Zonnepark Maatweg

Zonnepark Maatweg
Einddatum: 05 april 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 voor de bouw en exploitatie van zonnepark Maatweg gevestigd in Amersfoort is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Maatweg B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 300.000
Geïnvesteerd bedrag € 300.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 voor de bouw en exploitatie van zonnepark Maatweg gevestigd in Amersfoort is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Maatweg B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Zonnepark Maatweg B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door inkomsten uit SDE-subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit en de daarbij behorende Garanties van Oorsprong (GVO’s) aan Greenchoice. De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Zonnepark Maatweg gevestigd in Amersfoort.

  

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnepark Maatweg B.V.
Omvang: €300.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 300
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Ingangsdatum: 18 maart 2021
Rente:

5,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie.
Voor het eerst te betalen op 30 juni 2022

Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,8%  gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 196 maanden (16 jaar en 4 maanden)
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 30 juni 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Zonnepark Maatweg B.V.
Doel: Financiering van een deel van de investeringskosten van zonnepark Maatweg
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €200.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: Email de uitgevende instelling

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.