Windpark Den Tol

Windpark Den Tol
Einddatum: 22 maart 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, Windpark den Tol exploitatie B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,0% achtergestelde obligatielening met een looptijd van ca. 6 jaar en 7 maanden.

De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Windpark Den Tol.

Investeren
Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 2.500.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.460.000
98%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 22 februari 2021 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.000.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Windpark den Tol exploitatie B.V. biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een achtergestelde obligatielening verbonden aan de bouw en exploitatie van Windpark Den Tol bestaand uit 9 windturbines, in totaal 33 MW, ten oosten van Netterden, Gelderland. De obligatielening heeft een looptijd van ca. 6 jaar en 7 maanden en biedt een vaste rente van 5,0% op jaarbasis. Binnen de obligatielening is een bedrag van 500.000 gereserveerd voor omwonenden van het windpark, zij ontvangen over dit deel een bonusrente van 1,0% op jaarbasis (in totaal 6,0%).

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Windpark Den Tol
Zes agrarische families zijn samen met Windunie Development de initiatiefnemers van Windpark Den Tol. Het windpark bestaat uit 9 windturbines, in totaal 33 MW, die ten oosten van Netterden gerealiseerd zullen worden. Na een ontwikkeltraject van ca. 10 jaar zijn alle benodigde vergunningen en subsidiebeschikkingen verkregen en wordt in februari 2021 begonnen met de bouw van het windpark. Oplevering van het windpark zal naar verwachting plaatsvinden eind maart 2022. Het windpark zal vervolgens gedurende een periode van minimaal 25 jaar geëxploiteerd worden en naar verwachting ca. 70 GWh duurzame elektriciteit per jaar opwekken. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 25.000 huishoudens te voldoen. Daarbij wordt de uitstoot van ca. 45 ton CO2 vermeden.

 

Bijzonderheden voor omwonenden 
Voor de initiatiefnemers van het windpark speelt het maatschappelijke draagvlak voor het windpark een belangrijke rol. Als onderdeel van een uitgebreid participatieplan is met de gemeente Oude IJsselstreek overeengekomen om een investeringsmogelijkheid voor burgers aan te bieden. Omwonenden van het windpark ontvangen binnen deze aanbieding additionele voordelen. Voor hen is binnen de obligatielening een bedrag van €500.000 gereserveerd waarop zij een bonusrente van 1,0% ontvangen (6,0% totaal). Omwonenden kunnen tot uiterlijk 8 maart, of zoveel eerder het voor hen gereserveerde deel is volgeschreven, binnen een aparte omgeving inschrijven op het gereserveerde deel van de obligatielening.

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de reeds gemaakte investeringskosten van het windpark te herfinancieren. De rente- en aflossingsverplichtingen aan obligatiehouders worden gedekt uit de kasstromen van de uitgevende instelling. Gedurende de looptijd wordt de obligatielening geheel afgelost.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark den Tol exploitatie B.V.
Omvang: Maximaal €3.000.000 waarvan €500.000 gereserveerd voor inschrijvers die kwalificeren als omwonenden van het windpark
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: De obligatielening is achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding:
 • 5,0% op jaarbasis
 • Plus 1,0% bonusrente op jaarbasis voor omwonenden
Rentebetaling: Periodiek op de rente- en aflossingsdatum (1 oktober van ieder jaar) met uitzondering van de eerste twee jaar waarop rente niet wordt uitbetaald maar wordt bijgeschreven op de hoofdsom. 
Looptijd: ca. 6 jaar en 7 maanden (79 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost
Zekerheden: Geen
Transactiekosten:

Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving, aan omwonenden worden geen transactiekosten gerekend

 

 Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders die geen omwonenden zijn:

 • U betaalt per obligatie €1.020,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€20,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 5,0% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €1.243,02 ontvangen op een investering van €1.020,00;
 • Na aftrek van de transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 4,5% op jaarbasis.

  

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico lager dan verwachte windopbrengst;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de achterstelling aan de projectfinanciering en beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) WINDPARK DEN TOL EXPLOITATIE B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

WINDPARK DEN TOL EXPLOITATIE B.V.
Het windpark

9 windmolens gevestigd in Netterden, Gelderland

Status: Begonnen met de bouw
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €2.000.000 geïnvesteerd wordt in de aanbieding
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: Email de uitgevende instelling
Investeren

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.