Windpark Den Tol

Windpark Den Tol
Einddatum: 22 maart 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €3.000.000 voor de bouw en exploitatie van Windpark Den Tol bestaand uit 9 windturbines, in totaal 33 MW, ten oosten van Netterden, Gelderland door Windpark Den Tol Exploitatie B.V.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Den Tol Exploitatie B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 2.520.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.520.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €3.000.000 voor de bouw en exploitatie van Windpark Den Tol bestaand uit 9 windturbines, in totaal 33 MW, ten oosten van Netterden, Gelderland door Windpark Den Tol Exploitatie B.V.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Den Tol Exploitatie B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Windpark Den Tol Exploitatie B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door inkomsten uit SDE+ subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit en bijbehorende Granties van Oorsprong (GVO's). De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Windpark Den Tol in Netterden, Gelderland.

  

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Den Tol Exploitatie B.V.
Omvang: €3.000.000 waarvan €480.000 gereserveerd voor inschrijvers die kwalificeren als omwonenden van het windpark
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 3.000
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Ingangsdatum: 31 maart 2021
Rente:

5,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie.
1,0% bonusrente op jaarbasis voor omwonenden
Voor het eerst te betalen op 1 oktober 2023

Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving, aan omwonenden worden geen transactiekosten gerekend
Effectief rendement: 6,0% voor omwonenden
4,5% voor alle andere obligatiehouders
Looptijd: 79 maanden (6 jaar en 7 maanden)
Aflossing: Met uitzondering van de eerste twee jaren waarin geen aflossing wordt gedaan wordt de obligatielening gedurende de looptijd geheel afgelost

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 1 oktober 2023.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

WINDPARK DEN TOL EXPLOITATIE B.V.
Het windpark

9 windmolens gevestigd in Netterden, Gelderland

Status: Begonnen met de bouw
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €2.000.000 geïnvesteerd wordt in de aanbieding
Informatie Memorandum: Download Informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: Email de uitgevende instelling

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.