KiesZon voor de Toekomst - financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten

KiesZon voor de Toekomst - financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten
Einddatum: 24 mei 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 250

Investeer nu, ontvang 4,5 - 5,0% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

KiesZon voor de Toekomst B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior obligatielening (géén achterstelling) verbonden aan de financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten.

Geboden rente 4,50% - 5,00%
Streefbedrag € 15.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 15.000.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 10 mei 2021 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Goedgekeurd prospectus beschikbaar
Met een maximale omvang van €15 miljoen geldt voor deze aanbieding een prospectusplicht. Dat betekent dat de aanbieder wettelijk verplicht is om bij de uitgifte van de obligatielening een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen waarin de uit te geven obligatielening in detail beschreven wordt. 

Hierbij bevestigt KiesZon voor de Toekomst B.V. dat zij aan deze verplichting voldaan heeft. Het goedgekeurde prospectus is voor iedereen te downloaden op deze pagina. De goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties.

 

KiesZon voor de Toekomst B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op deze senior obligatielening waarmee u bijdraagt aan de financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten in Nederland! De obligatielening heeft een looptijd van drie jaar en biedt een vaste rente van 5,0% voor Greenchoice klanten en 4,5% voor alle andere obligatiehouders.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende prospectus. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele prospectus van de uitgevende instelling alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

Indien u wilt investeren in obligaties kunt u vanaf maandag 10 mei op de groene 'investeren' knop klikken die op deze pagina zichtbaar zal zijn. Als onderdeel van het investeringsproces dient u zich te registreren bij DuurzaamInvesteren (als u dat nog niet gedaan heeft) en doorloopt u ook zoals gebruikelijk een passendheidstoets. Het investeringsproces wordt nader beschreven in hoofdstuk 7 (Deelname) van het prospectus en meer informatie over de passendheidstoets vindt u hier. Heeft u vragen over het investeringsproces? Dan kunt u deze rechtstreeks mailen naar support@duurzaaminvesteren.nl.

 

Samen de energietransitie versnellen
Met de uitgifte van deze obligatielening haalt KiesZon voor de Toekomst (dochtermaatschappij van Greenchoice) geld op om de komende drie jaar meerdere zonnestroomprojecten tegelijk te realiseren.  
Samen moeten deze projecten jaarlijks 80.000 huishoudens voorzien in hun energiebehoefte. Zo wordt, ten opzichte van stroom uit kolencentrales, maar liefst 200.000 ton CO2 bespaard. Daarmee is de uitgifte van deze obligatielening het grootste crowdfunding project voor zonne-energie van Nederland!

Iedereen is welkom om mee te doen. Klanten van Greenchoice of mensen die overwegen om klant te worden van Greenchoice komen ook nog eens in aanmerking voor een interessante bonus. KiesZon voor de Toekomst biedt in samenwerking met Greenchoice jaarlijks een bonusrente van 0,5% - bovenop de standaard 4,5% - voor klanten van Greenchoice. Zo versnellen we samen de energietransitie in Nederland.

Meer informatie over onze aanbieding treft u in het bijbehorende prospectus van de uitgevende instelling.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: KiesZon voor de Toekomst B.V.
Omvang: Minimaal €2.000.000  
Maximaal €15.000.000 
Nominale waarde: €250 per obligatie 
Inleg: Minimaal €250 (1 obligatie) 
Maximaal €25.000 (100 obligaties)
Rangorde: Seniore positie. Geen achterstelling.
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis voor Greenchoice klanten* 
4,5% op jaarbasis voor alle andere obligatiehouders
Jaarlijks op de peildatum wordt gecontroleerd of u Greenchoice klant bent
Rentebetaling: Jaarlijks op de rentedatum 
Looptijd: 3 jaar (36 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Aan het einde van de looptijd
Zekerheden: Geen  
Er worden ook geen zekerheden aan anderen verstrekt  
Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over het te investeren bedrag bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders die tevens klant bij Greenchoice zijn:

 • U betaalt per obligatie €253,- dat is de nominale waarde (€250,-) plus transactiekosten (€3,-);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 5,0% op jaarbasis;
 • Indien u gedurende de gehele looptijd klant ben bij Greenchoice ontvangt u in totaal per obligatie €287,50 op een investering van €253,-;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,6% op jaarbasis.
 • Jaarlijks zal de uitgevende instelling op de peildatum (2 weken voor een rentebetaling) controleren of u (nog) klant bent bij Greenchoice. Als dat zo is ontvangt u over het voorafgaande jaar een rente van 5,0% op jaarbasis.
 • Let op*: Vergeet niet bij het inschrijven uw Greenchoice-klant nummer al op te geven. Dat kunt u bij inschrijving doen, onderaan de pagina waar u het bedrag invult. Heeft u dit niet bij de hand? Geen probleem, u kunt dit ook later nog opgeven.  

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders die geen klant bij Greenchoice zijn:

 • U betaalt per obligatie €253,- dat is de nominale waarde (€250,-) plus transactiekosten (€3,-);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 4,5% op jaarbasis;
 • Indien u gedurende de gehele looptijd geen klant bent bij Greenchoice ontvangt u in totaal per obligatie €283,75 op een investering van €253,-;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,1% op jaarbasis.

Bent u niet elk jaar van de looptijd klant bij Greenchoice, geen probleem, maar dan komt u dus niet elk jaar in aanmerking voor de hogere rente van 5,0% en zal uw gemiddelde netto rendement dus tussen de hierboven genoemde 4,1% en 4,6% op jaarbasis zijn.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen zal dit een negatief effect hebben op het vermogen van de uitgevende instelling om aan haar verplichtingen te voldoen. In een uiterst geval kunt u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

Informatie over de risico's verbonden aan een investering in de uit te geven obligatielening vindt u in het prospectus van de uitgevende instelling.

 

Heeft u vragen?
Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via kieszonvoordetoekomst@kieszon.nl.
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) KiesZon voor de Toekomst B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

KiesZon voor de Toekomst B.V.
Doel: Dekking van een deel van de bouwkosten van nieuwe zonnestroomprojecten in Nederland
AFM goedgekeurd prospectus Download prospectus
Toelichting passendheidstoets: Toelichting passendheidstoets DuurzaamInvesteren
Stel uw vraag: kieszonvoordetoekomst
@kieszon.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.