KiesZon voor de Toekomst - financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten

KiesZon voor de Toekomst - financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten
Einddatum: 24 mei 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 250

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €15.000.000 verbonden aan de financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder KiesZon voor de Toekomst B.V.

Geboden rente 4,50% - 5,00%
Streefbedrag € 15.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 15.000.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €15.000.000 verbonden aan de financiering van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder KiesZon voor de Toekomst B.V.

 

Beschrijving van het project
Met de uitgifte van deze senior obligatielening heeft KiesZon voor de Toekomst, de uitgevende instelling (en dochtermaatschappij van Greenchoice), geld opgehaald om de komende drie jaar meerdere zonnestroomprojecten tegelijk te realiseren. Samen moeten deze projecten jaarlijks 80.000 huishoudens voorzien in hun energiebehoefte. Met deze uitgifte heeft KiesZon voor de Toekomst het grootste crowdfunding project voor zonne-energie van Nederland gerealiseerd!

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: KiesZon voor de Toekomst B.V.
Hoofdsom: €15.000.000
Nominale waarde: €250 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 60.000
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 24 mei 2021
Rente:
  • 5,0% op jaarbasis voor Greenchoice klanten
  • 4,5% op jaarbasis voor alle andere obligatiehouders
Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) 
Effectief rendement:
  • 4,6% op jaarbasis voor Greenchoice klanten
  • 4,1% op jaarbasis voor alle andere obligatiehouders
Looptijd: 36 maanden (3 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 24 mei 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

KiesZon voor de Toekomst B.V.
Doel: Dekking van een deel van de bouwkosten van nieuwe zonnestroomprojecten in Nederland
AFM goedgekeurd prospectus Download prospectus
Toelichting passendheidstoets: Toelichting passendheidstoets DuurzaamInvesteren
Stel uw vraag: KiesZonvoordetoekomst
@kieszon.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.