Obligaties Windpark SwifterwinT op Land - Toegewezen

Obligaties Windpark SwifterwinT op Land - Toegewezen
Einddatum: 18 oktober 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €10.000.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten van 37 windturbines op het windpark Windplanblauw is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder SwifterwinT op Land B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,40% - 6,90%
Streefbedrag € 10.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 10.000.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €10.000.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten van 37 windturbines op het windpark Windplanblauw is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Krammer B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Als onderdeel van Windplanblauw heeft de Uitgevende Instelling met de Provincie Flevoland afgesproken dat zij particulieren en bedrijven de mogelijkheid biedt om financieel te participeren in de realisatie en exploitatie van het windpark SwifterwinT op Land. Windpark SwifterwinT op Land bestaat uit 37 windturbines, goed voor 207 MW, op het windpark Windplanblauw in de gemeenten Lelystad en Dronten (Flevoland).

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: SwifterwinT op Land B.V.
Hoofdsom:     €10.000.000
Nominale waarde:   €500 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:   20.000
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinancier
Ingangsdatum: 12 november 2020
Rente: Gedurende de periode vanaf de ingangsdatum tot en met 30 september 2023 wordt de verschuldigde rente niet uitgekeerd maar bijgeschreven op de hoofdsom.
Voor het eerst op de rentevervaldag die valt op 30 september 2024 wordt rente en aflossing jaarlijks uitgekeerd, conform een lineair schema.
Transactiekosten: Met uitzondering van omwonenden betalen investeerders éénmalig 3,0% (incl. BTW) over het te investeren bedrag als transactiekosten. Details over het deelnemen aan de obligatielening zijn opgenomen in hoofdstuk 8 (Deelname) van het prospectus.
Effectief rendement: 6,9% voor omwonenden en 6,4% voor alle andere obligatiehouders rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: ca. 11 jaar en 10,5 maand vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een lineair schema

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 30 september 2024.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.