Vidras Technology B.V. - Vidras Biowaste Energy Agriport installatie

Vidras Technology B.V. - Vidras Biowaste Energy Agriport installatie
Einddatum: 16 mei 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.250.000 verbonden aan de financiering van een deel van de bouwkosten van de Vidras Biowaste Energy Agriport Installatie is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Vidras Technology B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 2.250.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.250.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.250.000 verbonden aan de financiering van een deel van de bouwkosten van de Vidras Biowaste Energy Agriport Installatie is succesvol gefinancierd. 
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Vidras Technology B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Vidras Technology B.V.
Omvang: €2.250.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Rangorde:
  • Achtergesteld aan de projectfinanciering
  • Pari passu (gelijke rang) met de achtergestelde lening verstrekt door het Nationaal Groenfonds
  • Senior (preferent aan) het eigen vermogen van de aandeelhouders van de uitgevende instelling
Ingansdatum: 24 april 2022
Rentevergoeding: 7,0% op jaarbasis, de te betalen rente wordt halfjaarlijks vastgesteld op de rente- en aflossingsdatum.
Rentebetaling: De op de rente- en aflossingsdatum vastgestelde rente wordt betaald omstreeks 31 mei en 30 september van ieder jaar, voor het eerst op 30 september 2022.
Looptijd: Ca. zeven jaar en een maand vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van de eerste anderhalf jaar van de looptijd zal samen met de rentebetaling een aflossing worden gedaan. De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost.
Zekerheden: Gedeelde 2e zekerheidsrechten op een gedeelte van het terrein, de installaties en de opstallen van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@vidrasgroup.com
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

Aanbieder

Vidras Technology B.V.
Doel

Financiering van een deel van de bouwkosten van de Vidras Biowaste Energy Agriport istallatie

Zekerheden: Gedeelde 2e zekerheidsrechten op een gedeelte van het terrein, de installaties en de opstallen
Voorwaarden voor uitgifte: Minimaal op te halen bedrag €500.000 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@vidrasgroup.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.