Zonnepark Kloosterhaar

Zonnepark Kloosterhaar
Einddatum: 23 juni 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 500

De uitgevende instelling, FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V., biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een achtergestelde obligatielening verbonden aan de herfinanciering van een deel van de investeringskosten van zonnepark Kloosterhaar.

De obligatielening heeft een looptijd van ca. 14 jaar en 11 maanden en biedt een vaste rente van 3,5% op jaarbasis.

Geboden rente 3,50%
Streefbedrag € 121.000
Geïnvesteerd bedrag € 121.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf woensdag 26 mei 2021 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren, bij overinschrijving worden obligaties met voorrang toegewezen aan omwonenden van het zonnepark ***

*** Voor deze propositie geldt dat u pas wordt verzocht te betalen voor uw inschrijving na sluiting van de inschrijvingsperiode en toewijzing van obligaties ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €785.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een achtergestelde obligatielening verbonden aan de herfinanciering van een deel van de investeringskosten van zonnepark Kloosterhaar. De obligatielening heeft een looptijd van 14 jaar en 11 maanden en biedt een vaste rente van 3,5% op jaarbasis.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over Zonnepark Kloosterhaar
Zonnepark Kloosterhaar is een drijvend zonnepark geïnstalleerd op een zandwinplas in de regio Hardenberg, Kloosterhaar. Het zonnepark is een voorbeeld van een innovatieve dubbelfunctie: door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. In het ontwerp van het zonnepark is veel rekening gehouden met landschappelijke inpassing. De zandwinplas is omringd door bos, en door het bijplanten van diverse fruitbomen zal het zicht op de zonnepanelen beperkt worden en een kleine biotoop ontstaan.Met ruim 40.000 zonnepanelen wekt het zonnepark stroom op voor zo’n 4.300 huishoudens. 

 

De ontwikkelaar van Zonnepark Kloosterhaar
Zonnepark Kloosterhaar is ontwikkeld en geïnstalleerd door Groenleven. GroenLeven is marktleider in het ontwikkelen van zonne-energie in Nederland en heeft meer dan 800 grootschalige zonnedaken en 25 zonnebronnen gerealiseerd.

De ontwikkeling van zonneparken door GroenLeven gebeurt in apart daarvoor opgerichte juridische entiteiten waarin alle eigendom, contracten en subsidies met betrekking tot het zonnepark zijn ondergebracht. Die entiteiten worden na ontwikkeling verkocht aan onafhankelijke investeerders welke de zonneparken vervolgens aanhouden als langlopende belegging. Zo kan GroenLeven zich blijven richten op het ontwikkelen van zonne-energiesystemen en het versnellen van de energietransitie. De uitgevende instelling van de obligatielening is zo een dergelijke verkochte entiteit.

GroenLeven en de uitgevende instelling van de obligatielening, FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V., willen particulieren de gelegenheid bieden om mee te investeren in duurzame energie projecten om daarmee het publieke draagvlak voor de realisatie van deze projecten te vergroten. 

 

Bijzondere voordelen voor omwonenden
De obligatielening wordt aangeboden mede met als doel omwonenden van het zonnepark bij de exploitatie van het zonnepark te betrekken. Om deze reden wordt bij overinschrijving op de obligatielening aan de omwonenden van het zonnepark (inwoners van gebieden met een van de volgende postcodes: 7694 (alle), 7695 (alle), 7691 CH, BN en BR of in deze postcodegebieden gevestigde bedrijven), met voorrang obligaties toegewezen.

 

Waar investeer ik precies in?  
U kunt obligaties kopen die onderdeel zijn van een obligatielening uitgegeven door FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V. (de uitgevende instelling). De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de investeringskosten van zonnepark Kloosterhaar te herfinancieren. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door inkomsten uit SDE-subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit en de daarbij behorende Garanties van Oorsprong (GVO’s) aan Eneco Energy Trading B.V.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V.
Omvang: Maximaal €785.000, minimaal €100.000.
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg).
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering.
Rentevergoeding: 3,5% op jaar, gedurende de looptijd van de obligatie.
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: 14 jaar en 11 maanden (179 maanden) vanaf de ingangsdatum.
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd lineair afgelost.
Zekerheden:
 • Tweede pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling;
 • Tweede pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;
 • Tweede hypotheekrecht op de erfpachtrechten.
Transactiekosten: Geen.

 

Voor u betekend dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €500,00 dat is de nominale waarde (€500,00) plus transactiekosten (€0,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 3,5% over de (nog niet afgeloste) hoofdsom; 
 • Daarnaast wordt gedurende de looptijd een deel van de hoofdsom terugbetaald;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €638,60 op een investering van €500,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde nettorendement 3,5% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder, risico’s verbonden aan de externe financiering van de uitgevende instelling of tegenvallende inkomsten door lagere zoninstraling.
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties.
 • Overige risico’s, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgeving of calamiteiten (o.a. Coronavirus).   

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Heeft u vragen?
U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via info@groenleven.nl
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V.
Doel: Herfinanciering van een deel van de investeringskosten van zonnepark Kloosterhaar
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal 100.000 Euro is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

info@groenleven.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.