Celsias Huizen 1 B.V. - Warmte Installatie

Celsias Huizen 1 B.V. - Warmte Installatie
Einddatum: 07 januari 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €73.000 voor de financiering van de installatie en exploitatie van een warmte installatie geïnstalleerd in en op een nieuwbouw appartementencomplex in Huizen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Huizen 1 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 73.000
Geïnvesteerd bedrag € 73.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €73.000 voor de financiering van de installatie en exploitatie van een warmte installatie geïnstalleerd in en op een nieuwbouw appartementencomplex in Huizen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Huizen 1 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Celsias Huizen 1 B.V. geeft een obligatielening uit gedekt uit de inkomsten voortkomend uit een jaarlijkse vastrechtvergoeding en een variabele vergoeding per GJ betaald door de huurders van de woningcorporatie. Aan het einde van de looptijd beoogd de uitgevende instelling de obligatielening af te lossen door middel van een herfinanciering in de vorm van een langjarige bankfinanciering.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:  Celsias Huizen 1 B.V.
Hoofdsom:     €73.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 73
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 7 december 2020
Rente:

4,0% op jaarbasis. Voor het eerst te betalen op 7 december 2021

Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 3,4% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 24 maanden (2 jaar)
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost.

 

Updates

  • Het project is succesvol afgerond en er vinden geen verdere aflossings- en rentebetalingen plaats; 
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Celsias Huizen 1 B.V.
Portefeuille

Centrale warmte installatie voor 21 appartementen in een nieuwbouwproject in eigendom van een grote woningcorporatie in Huizen

Status: In aanbouw
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal 73.000 Euro is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: m.barnhoorn@celsias.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.