Zonnepark Hee (fase 2)

Zonnepark Hee (fase 2)
Einddatum: 21 januari 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 300

Investeer nu, ontvang 3,0% rente en versnel de verduurzaming van Terschelling!

Zonnepark Hee Fase 2 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 15 jaar verbonden aan de uitbreiding van Zonnepark Hee ('Hee 2'). "Door Terschelling, voor Terschelling" .

Investeren
Geboden rente 3,00%
Streefbedrag € 246.000
Geïnvesteerd bedrag € 243.000
99%

Beschrijving

***Aanbieding exclusief voor leden van de Terschelling Energie Coöperatief U.A.***
***Vanaf 30 november 2020 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren.***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €246.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de bouw van Zonnepark Hee op Terschelling geeft Zonnepark Hee Fase 2 B.V. een senior (géén achterstelling) 3,0% obligatielening uit met een looptijd van 15 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum van 26 november 2020 en het AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Een duurzame showcase voor Terschelling
Zonnepark Hee 2 is een showcase van hoe een zonnepark gerealiseerd kan worden, rekening houdend met kwetsbare natuur en wensen van de omgeving. De opstelling van Zonnepark Hee 2 is zo ontworpen dat het optimaal gebruik maakt van de beschikbare ruimte om twee keer zoveel panelen te plaatsen als doorgaans gebruikelijk is. Daarnaast zullen de panelen tot maximaal 50 centimeter boven de grond zichtbaar zijn wat zal bijdragen aan het behoudt van het unieke landschap van Terschelling.

 

“Door Terschelling, Voor Terschelling”
De Terschelling Energie Coöperatief, initiatiefnemer achter de uitbreiding van Zonnepark Hee 1 en 2, is trots dat de uitbreiding van het bestaande zonnepark te Hee, resulterend in Hee 2, een belangrijke stap zal zijn in de verduurzaming van de energievoorziening op Terschelling. Met de realisatie van Hee 2 is een bedrag van in totaal EUR €253.000 nodig. Terschelling Energie Coöperatief, eigenaar van de dochteronderneming van Zonnepark Hee Fase 2 B.V., beoogt het betreffende bedrag op de volgende manier te financieren:

Om het resterend benodigde bedrag bijeen te brengen geeft Zonnepark Hee Fase 2 B.V. een senior obligatielening uit van €246.000 waarin de leden van de coöperatie in kunnen investeren.

Voor de bouw van Hee 2 werkt de Uitgevende Instelling samen met Masters in Solar B.V. (https://mastersinsolar.nl) die het zonnepark tegen een vaste prijs zal opleveren en ook, gelet op wat marktconform is, ruime garanties afgeeft op de gebruikte materialen en het systeem als zodanig.

 

Terschelling Energie Coöperatief
Zonnepark Hee 2 is een initiatief van het Terschelling Energie Coöperatief dat zich inzet voor de structurele verduurzaming van de energievoorziening op Terschelling. Naast het ontwikkelen van zonneparken houdt de coöperatie zich ook bezig met het mede verkopen van ‘groene stroom’ namens energieleverancier Energie VanOns. Op dit moment heeft de coöperatie 282 leden die stroom via de coöperatie afnemen.

De uitgifte van de obligatielening voor de bouw van Zonnepark Hee 2 biedt leden nu ook de kans om mee investeren in een duurzame toekomst voor Terschelling!

Wilt u wel investeren maar bent u nog geen lid van Terschelling Energie Coöperatief? Meer informatie over het Terschelling Energie Coöperatief en hoe u lid kunt worden vindt u op: www.terschellingenergie.nl

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Zonnepark Hee 2 door Zonnepark Hee 2 B.V. De rente- en aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie en inkomsten uit de SDE+ subsidie.

 • Zonnepark Hee 2 bestaat uit 1.044 panelen in een veldopstelling;
 • Het zonnepark zal per jaar ca. 376.000 kWh aan ‘groene stroom’ opwekken, genoeg om 110 gezinnen op het eiland van stroom te voorzien.
 • Het zonnepark is zo ontwikkeld dat de impact op het landschap en zichtbaarheid minimaal zal zijn;
 • Masters in Solar BV (Wageningen) zal het zonnepark ‘turn key’ opleveren;
 • De technische levensduur van het Zonnepark is tenminste 20 jaar.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnepark Hee Fase 2 B.V.
Hoofdsom: €246.000
Nominale waarde: €300 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Senior positie. Geen achterstelling
Rentevergoeding: 3,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks, telkens op de rentedatum, zijnde 30 juni, voor het eerst in 2022
Looptijd: 15 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de Looptijd op basis van een annuïtair schema per jaar
Transactiekosten: Eénmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€3 per Obligatie) voor leden van Terschelling Energie Coöperatief. Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€9 per Obligatie) voor niet-leden.

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €303 (leden) of €309 (niet-leden), dat is de nominale waarde (€300) plus transactiekosten (€3 of €9);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 3% op jaarbasis over de nog niet terugbetaalde hoofdsom;
 • Gedurende de looptijd (15 jaar) wordt ook een deel van de Hoofdsom afgelost een annuïtair schema. Jaarlijks ontvangt u dus zowel rente als een deel van de hoofdsom terug;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €377,00 op een investering van €303,00 (leden) / €309,00 (niet-leden);
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 2,9% (leden) / 2,6% (niet-leden) op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de bouw en installatie van Hee 2, waaronder lagere elektriciteitsprijzen, tegenvallende zonnestraling en wantbetaling door energie-afnemende partij;
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico’s, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten, interpretatie verschillen met betrekking tot en niet nakomen van contract en overeenkomsten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen*.

* Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Zonnepark Hee Fase 2 B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Zonnepark Hee Fase 2 B.V.
Zonnepark: ca. 1.044 zonnepanelen (ca. 376.000 kWh)
Status: Klaar om te bouwen
Voorwaarden voor uitgifte: Dat €246.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download Informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@terschellingenergie.nl
Investeren

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.