PARKnCHARGE SPV3 B.V. - Portefeuille Laadpleinen

PARKnCHARGE SPV3 B.V. - Portefeuille Laadpleinen
Einddatum: 13 december 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,0% rente en versnel de transitie naar elektrisch rijden in Nederland!

PARKnCHARGE SPV3 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 8 jaar verbonden aan een portefeuille van 94 laadpleinen.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 550.000
Geïnvesteerd bedrag € 550.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 13 november 2020 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €550.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van 94 laadpleinen geeft PARKnCHARGE SPV3 B.V. een senior 5,0% obligatielening uit met een looptijd van 8 jaar. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over PARKnCHARGE
PARKnCHARGE speelt in op de snel groeiende vraag naar laadinfrastructuur voor electrische voertuigen en bezit en beheert momenteel ruim 2.750 laadpunten door heel Nederland – in zowel de private (bedrijven) als de publieke ruimte. Zij behoort daarmee tot de top 5 publieke laadpaalexploitanten in Nederland. PARKnCHARGE is een spin-off van Over Morgen – een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van gebiedsvernieuwing en de energietransitie. 

 

De portefeuille laadpleinen  
De te financieren portefeuille bestaat uit 94 laadpleinen met elk tenminste vier laadpunten. De laadpleinen worden, tegen een vaste prijs, operationeel opgeleverd door Flexicharge en na goedkeuring door de uitgevende instelling overgenomen. Daarnaast geeft de leverancier van de laadpleinen (Ecotap) een 10-jarige garantie op de werking van de laadpleinen.  

 

Gekozen locaties
De locatie voor de pleinen wordt bepaald met een door de uitgevende instelling zelf ontwikkeld analyse model. Het model is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en onderzoeksinstellingen en is inmiddels door meer dan honderd gemeenten toegepast om hun beleid met betrekking tot EV laadpunten te formuleren. Het model maakt gebruik van parameters zoals bijvoorbeeld autobezit, inkomen en huidig aantal EV rijders. PARKnCHARGE is de enige partij die het model gebruikt om daadwerkelijk laadpleinen te plaatsen en te exploiteren.  

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de aankoop en exploitatie van een portefeuille van 94 laadpleinen (188 laadpalen) van PARKnCHARGE SPV3 B.V.. De rente en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door inkomsten uit stroomafnames van de laadpleinen en laadpalen.

 • De 94 laadpleinen bieden ruimte om 376 EV's tegelijkertijd te laden 
 • De laadpleinen worden geplaatst op plekken waar veel (verwachte) vraag is
 • De laadpleinen worden in operationele staat overgenomen
 • De portefeuille heeft een technische levensduur van 10 jaar
 • De leverancier van de Laadpleinen geeft een garantie af voor de gehele technische levensduur

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: PARKnCHARGE SPV3 B.V.
Hoofdsom:

maximaal €550.000
minimaal €300.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum
Looptijd: 96 maanden (8 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van het eerste jaar waarin geen aflossing wordt gedaan annuïtair, gedurende de looptijd.
Zekerheden:

Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling
Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling

Transactiekosten: Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.030 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€30);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u op de rente- en aflossingsdatum zowel een rentevergoeding van 5,0% op jaarbasis als een deel van uw inleg terug (met uitzondering van het eerste jaar waarin alleen rente wordt uitgekeerd);
 • In totaal ontvangt u per obligatie €1.259,74 op een investering van €1.030;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,33% op jaarbasis.

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van tegenvallende inkomsten door lager dan verwachtte bezetting van de laadpleinen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van beperkte verhandelbaarheid en waarde van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder, het risico van fouten of disputen voortvloeiende uit overeenkomsten, wijzigende wet- en regelgeving of calamiteiten (o.a. Corona [Sars-Cov-2]).

 

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) PARKnCHARGE SPV3 B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

PARKnCHARGE SPV3 B.V.
Doel: Financiering 94 laadpleinen (188 laadpalen)
Status: Worden gerealiseerd en zullen operationeel worden overgenomen.
Voorwaarden voor uitgifte: dat minimaal €300.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@PARKnCHARGE.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.