Xaam Verduurzamen I B.V.

Xaam Verduurzamen I B.V.
Einddatum: 02 december 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, Xaam Verduurzamen I B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,5% senior obligatielening met een looptijd van 10 jaar. De senior obligatielening is verbonden aan de financiering van drie percelen grond en bijbehorende opstallen, waarop twee zonnestroomprojecten zijn gerealiseerd.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 880.000
Geïnvesteerd bedrag € 880.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 2 november 2020 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €880.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Xaam Verduurzamen I B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening verbonden aan het financieren van een deel van de waarde van grond en opstallen aan de Sint Sebastiaanskapelstraat 9A te Weert. De obligatielening heeft een looptijd van tien (10) jaar en biedt een vaste rente van 4,5% op jaarbasis.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Xaam
Xaam is hét duurzame energiebedrijf dat het anders doet. Xaam is in 2020 ontstaan door de fusie van Agreco & OneSolar. Xaam heeft als missie: de omschakeling van vervuilende energie naar groene energie versneld doorvoeren zodat het voor elk bedrijf mogelijk is om te verduurzamen. Op een manier waar iedereen iets aan heeft.

Tot op heden heeft Xaam al ruim 750.000 zonnepanelen geplaatst door heel Nederland op zowel platte als hellende daken in verschillende sectoren. In 2020 gaat Xaam over de 1.000.000 geïnstalleerde zonnepanelen heen. Daarmee is Xaam niet alleen de eerste, maar ook de grootste van Nederland.

 

Xaam Verduurzamen I B.V.
Begin 2019 is Xaam begonnen met het ontwikkelen van twee zonnestroomprojecten langs de A2, ter hoogte van de Sint Sebastiaanskapelstraat 9A te Weert. Daartoe heeft zij op 22 oktober 2020 een drietal grondpercelen (in totaal ca. 4,4 hectare) inclusief bijbehorende opstallen (hierna Grond en Opstallen) aangekocht.
Na aankoop van de grond is Xaam begonnen met de realisatie van de zonnestroomprojecten ter plaatse, te weten een grondgebonden zonnestroomproject van ca 8.000 zonnepanelen en toebehoren met een geïnstalleerd vermogen van 3,0 MWp en een zonnestroomproject van ca. 2.050 zonnepanelen en toebehoren met een geïnstalleerd vermogen van 0,6 MWp op het dak van een varkensstal. De zonnestroomprojecten zijn inmiddels beiden gerealiseerd en aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Zowel de bovengenoemde Grond en Opstallen alsook de twee zonnestroomprojecten zijn alle eigendom van Xaam maar worden in separate juridische entiteiten gehouden en geëxploiteerd. 

 • De grond en opstallen zijn eigendom van Xaam Verduurzamen I B.V., tevens de uitgevende instelling van de obligatielening. De uitgevende instelling heeft een deel van de Grond (zo’n 3,2 hectare) voor 20 jaar verhuurd aan de eigenaar van het grondgebonden zonnestroomproject, One Solar XXI B.V.;
 • Daarnaast heeft de uitgevende instelling het gebruiksrecht op het dak van de varkensstal voor 20 jaar verhuurd aan de eigenaar van het dakgebonden zonnestroomproject, One Solar VI B.V.;
 • De opstallen zelf, een varkensstal en twee mestsilo’s, heeft de uitgevende instelling voor 10 jaar verhuurd aan een varkenshouderij;
 • Tot slot verhuurt zijn de zichtzijde van twee silo’s langs de A2 onder een 5-jarige huurovereenkomst aan Xaam Holding I B.V., die deze gebruikt voor het aanbieden van reclamemogelijkheden aan commerciële partijen.
   

Waar investeer ik precies in?  
U kunt obligaties kopen die onderdeel zijn van een obligatielening uitgegeven door Xaam Verduurzamen I B.V. De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de waarde van de grond en opstallen in haar eigendom te financieren. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door de inkomsten uit de verhuur van grond en opstallen ten behoeve van zonnestroomsystemen. 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Xaam Verduurzaamen I B.V.
Omvang: Minimaal €440.000 en maximaal €880.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 4,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum 
Looptijd: 10 jaar (120 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing:

Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost, in totaal 50% (€500 per obligatie met een nominale waarde van €1.000)

Het resterende deel van de obligatielening wordt in een keer afgelost op de aflossingsdatum middels een herfinanciering van de obligatielening

De aflossingsbetalingen vinden jaarlijks plaats op de rente- en aflossingsdatum

Zekerheden: Eerste hypotheekrecht op grond en opstallen, eerste pandrecht op de inkomsten en eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.030 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€30);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 4,5% op jaarbasis over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Daarnaast wordt gedurende de looptijd de obligatielening geheel afgelost conform het aflossingsschema;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €1.348,75 ontvangen op een investering van €1.030;
 • Rekening houdend met transactiekosten is u gemiddelde netto rendement 4,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van tegenvallende inkomsten door wanbetaling of faillissement van de huurders van de uitgevende instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van herfinanciering van de obligatielening;
 • Overige risico's, waaronder, het risico van fouten of disputen voortvloeiende uit overeenkomsten, wijzigende wet- en regelgeving of calamiteiten (o.a. Corona [Sars2]).

 

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) Xaam Verduurzamen I B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Xaam Verduurzamen I B.V.
Doel

Financiering van (een deel van) de grond en opstallen in eigendom bij de uitgevende instelling

Status: Grond en opstallen zijn verhuurd aan exploitanten van zonnestroomsystemen, een veehouderij, en een exploitant van reclameruimte
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er minimaal €440.000 geinvesteerd wordt
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: obligaties@xaam.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.