WOAB Gelderland B.V. - Verduurzaming Woonhuizen

WOAB Gelderland B.V. - Verduurzaming Woonhuizen
Einddatum: 23 januari 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, WOAB Gelderland B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,0% senior obligatielening met een looptijd van 10 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de rendabele verduurzaming van 30 particuliere woningen in Gelderland.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 200.000
Geïnvesteerd bedrag € 200.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf woensdag 23 december 2020 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €200.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

WOAB Gelderland B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening verbonden aan het verduurzamen van 30 particuliere woningen in Gelderland. De obligatielening heeft een looptijd van tien (10) jaar en biedt een vaste rente van 4,0% op jaarbasis.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over het WOAB Woningabonnement
WOAB is gericht op het verduurzamen van de bestaande particuliere woningen. WOAB biedt woningbezitters een totale aanpak: ze brengt de mogelijkheden voor elke woning in kaart, adviseert over deze mogelijkheden en regelt de financiering. Voorbeelden van energiebesparingsmaatregelen zijn: PV-panelen, spouwisolatie, kierdichting, waterzijdige inregelen installaties en aanpassingen aan wit- en bruingoed.

WOAB laat de werkzaamheden uitvoeren en biedt garantie op de uitgevoerde werkzaamheden en geleverde voorzieningen. Woningbezitters worden zo gestimuleerd en volledig ontzorgd bij het verduurzamen van hun woning. Woningbezitters kunnen kiezen voor een woningabonnement van 10, 15, of 20 jaar. Tijdens deze periode betalen ze een vast bedrag voor onderhoud en garantie, zodat de beloofde energiebesparing behaald zal worden.

WOAB is in 2015 begonnen met 40 woningen in Deventer, Zutphen en Lochem. WOAB werkt nu aan opschaling van de activiteiten en verwacht in 2021 in totaal circa 350 woningen te verduurzamen.

 

WOAB Gelderland B.V.
WOAB Gelderland B.V., de uitgevende instelling, is gericht op het aanbieden, financieren en uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen in de bestaande particuliere woningvoorraad in Gelderland. Als onderdeel van de ambitie van WOAB is de uitgevende instelling voornemens om circa 120 woningen in Gelderland te gaan verduurzamen. Daarvoor biedt de uitgevende instelling burgers de mogelijkheid om mee te investeren in de financiering van een deel van de kosten gemaakt voor het verduurzamen van 30 particuliere woningen.

 

Waar investeer ik precies in?  
U kunt zich inschrijven op de obligatielening uitgegeven door WOAB Gelderland B.V. De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de kosten gemaakt voor het verduurzamen te financieren. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door de inkomsten uit de woningsabonnementen. In totaal bedraagt de investering in het verduurzamen van deze 30 woningen €288.875, waarvan €88.875 als achtergesteld lening is ingebracht door de Gemeente Zutphen en Lochem en de overige €200.000 met de opbrengst van de uitgifte van deze senior obligatielening zal worden gefinancierd.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: WOAB Gelderland B.V.
Omvang: Maximaal €200.000.
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde).
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 4.0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie.
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: 10 jaar (120 maanden) vanaf de ingangsdatum.
Aflossing:

Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost, in totaal ca. 70% (ca. €700 per obligatie met een nominale waarde van €1.000) wordt in jaarlijkse delen afgelost.

Het resterende deel van de obligatielening wordt in een keer afgelost op de aflossingsdatum middels een herfinanciering van de obligatielening.

Zekerheden: Eerste pandrecht op alle vorderingen.
Transactiekosten: Eenmalig 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.025 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€25);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 4,0% op jaarbasis over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Daarnaast wordt gedurende de looptijd de obligatielening geheel afgelost;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €1.269 ontvangen op een investering van €1.025;
 • Rekening houdend met transactiekosten is u gemiddelde netto rendement 3,4% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van wanbetaling door klanten (abonnementhouders) van de uitgevende instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de herfinanciering en de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten (Covid-19).

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Heeft u vragen?
Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via info@woab.nl
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) WOAB Gelderland B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

WOAB Gelderland B.V.
Portefeuille: Verduurzamen van 30 particuliere woningen in Gelderland
Status: In aanbouw
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal 200.000 Euro is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@woab.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.