Celsias De Kleine Weelde B.V. - Portefeuille Duurzame Energiesystemen

Celsias De Kleine Weelde B.V. - Portefeuille Duurzame Energiesystemen
Einddatum: 26 november 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €205.000 voor de financiering van de installatie en exploitatie van 24 duurzame energiesystemen in het nieuwbouwproject 'De Kleine Weelde' te Uithoorn is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias De Kleine Weelde B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 205.000
Geïnvesteerd bedrag € 205.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €205.000 voor de financiering van de installatie en exploitatie van 24 duurzame energiesystemen in het nieuwbouwproject 'De Kleine Weelde' te Uithoorn is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias De Kleine Weelde B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Celsias De Kleine Weelde B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de inkomsten voortkomend uit het verleasen van de portfeuille duurzame energiesystemen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:  Celsias De Kleine Weelde B.V.
Hoofdsom:     €205.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 205
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 28 oktober 2020
Rente:

4,0% op jaarbasis. Voor het eerst te betalen op 28 oktober 2021

Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 3,37% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 24 maanden (2 jaar)
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost.

 

Updates

  • Het project is succesvol afgerond en er vinden geen verdere aflossings- en rentebetalingen plaats; 
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Celsias De Kleine Weelde B.V.
Portefeuille

24 duurzaame energiesystemen geïnstalleerd op energieneutrale smartwoningen in het nieuwbouwproject ‘De Kleine Weelde'

Status: In aanbouw
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal 205.000 Euro is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: Mail de uitgevende instelling

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.