International Solar Projects IV B.V. - Zonneweide Eemnes

International Solar Projects IV B.V. - Zonneweide Eemnes
Einddatum: 07 januari 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 250

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €240.000 voor de herfinanciering van een deel van de investeringskosten van zonneproject de Zonneweide Eemnes is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder International Solar Projects IV B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,00% - 5,00%
Streefbedrag € 240.000
Geïnvesteerd bedrag € 240.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €240.000 voor de herfinanciering van een deel van de investeringskosten van zonneproject de Zonneweide Eemnes is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder International Solar Projects IV B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
International Solar Projects IV B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door inkomsten uit SDE-subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit en de daarbij behorende Garanties van Oorsprong (GVO’s) aan Greenchoice. De obligatielening is verbonden aan de herfinanciering van een deel van de investeringskosten van zonneproject de Zonneweide Eemnes.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: International Solar Projects IV B.V.
Hoofdsom:     €240.000
Nominale waarde:     €250 per obligatie
Aantal obligaties:     960
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Ingangsdatum: 24 december 2020
Rente: 5,0% op jaarbasis voor Greenchoice klanten
4,0% op jaarbasis voor alle andere obligatiehouders
Voor het eerst te betalen op 24 december 2021
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de Hoofdsom bij Inschrijving
Effectief rendement: 4,7% voor Greenchoice klanten.
3,7% voor alle andere obligatiehouders
Looptijd: 168 maanden (14 jaar)
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 24 december 2021.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

International Solar Projects IV B.V.
Doel: Herfinanciering van een deel van de investeringskosten van zonneproject de Zonneweide Eemnes
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €100.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download Informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: KiesZonvoordetoekomst
@kieszon.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.