Zonnehuur I B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen

Zonnehuur I B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 12 november 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €175.000 voor de installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen op de de daken van ca. 72 huurders van de woningcorporatie Brederode Wonen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnehuur I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 175.000
Geïnvesteerd bedrag € 175.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €175.000 voor de installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen op de de daken van ca. 72 huurders van de woningcorporatie Brederode Wonen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnehuur I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Zonnehuur I B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door inkomsten voortkomend uit 20-jarige leaseovereenkomsten.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnehuur I B.V.
Hoofdsom:     €175.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 175
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 16 oktober 2020
Rente:

4,0% op jaarbasis. Voor het eerst te betalen op 16 oktober 2021

Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 3,3% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 60 maanden (5 jaar)
Aflossing: De obligatielening wordt gedeeltelijk (13%) afgelost gedurende de looptijd, het overige deel (87%) wordt aan het einde van de looptijd afgelost middels herfinanciering.

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerst volgende betaling staat gepland voor 16 oktober 2022.
  • De eerste betaling heeft plaatsgevonden op 16 oktober 2021.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Zonnehuur I B.V.
Portefeuille

72 zonnestroomsystemen geïnstalleerd op de daken van Brederode Wonen.

Status: Klaar om te bouwen
Voorwaarden voor uitgifte: Geen
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: georgi@lens-energie.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.