Zonnehuur I B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen

Zonnehuur I B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 12 november 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, Zonnehuur I B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,0% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar. De obligatielening is verbonden aan de installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de de daken van ca. 72 huurders van de woningcorporatie Brederode Wonen.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 175.000
Geïnvesteerd bedrag € 175.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 12 oktober om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €175.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen op de de daken van ca. 72 huurders van de woningcorporatie Brederode Wonen geeft Zonnehuur I B.V. een senior 4,0% obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Lens Esco
Lens Esco (Energy Service Company) verleased zonnestroomsystemen aan huurders van woningcorporaties en maakt daarmee de overstap naar duurzame zonne-energie toegankelijk voor een groot publiek. Dankzij haar leaseproposities krijgen haar klanten de voordelen van zelf opgewekte zonne-energie zonder daar vooraf een grote investering voor te hoeven doen. 

Meer informatie over Lens kunt u vinden op www.lens-energie.nl

 

Zonnehuur I B.V.
Zonnehuur I B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Lens Esco en is de uitgevende instelling van de obligatielening. Zonnehuur I B.V. is opgezet als werkmaatschappij van waaruit een door Lens Esco ontwikkelde portefeuille zonnestroomsystemen worden gefinancierd, geïnstalleerd en geëxploiteerd.

Lens Esco zorgt voor de klantbenadering en contractonderhandeling. Nadat Lens Esco de leasevoorwaarden met de klant overeengekomen is sluit de klant een 20-jarig leasecontract af met de uitgevende instelling welke op haar beurt aan een installateur opdracht geeft het zonnestroomsysteem te installeren. Na installatie en oplevering betaald de klant de uitgevende instelling een vast leasebedrag per maand.

 

De Portefeuille Zonnestroomsystemen
De portefeuille zonnestroomsystemen van Zonnehuur I B.V. wordt geplaatst bij, en verleased aan, de huurders van de woningcorporatie Brederode Wonen. De portefeuille zonnestroomsystemen zal bij oplevering bestaan uit ca. 72 zonnestroomsystemen geïnstalleerd op de daken van Brederode Wonen. Bij eventuele verhuizing van een lessee is de volgende bewoner verplicht het betreffende leasecontract over te nemen, bij eventuele leegstand van een woning gaat de betalingsverplichting onder dat specifieke leasecontract over op Brederode Wonen.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de de daken van ca. 72 huurders van de woningcorporatie Brederode Wonen. De portefeuille bestaat totaal uit ca. 472 zonnepanelen met een opgesteld vermogen van ca. 160.500 Wp. De rente en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door inkomsten voortkomend uit 20-jarige leaseovereenkomsten. 

De uitgevende instelling beoogd de obligatielening aan het einde van de looptijd te herfinancieren middels het aantrekken van een bancaire financiering (waarbij de portefeuille zonnestroomsystemen onderdeel van een groter portfolio uitmaakt).

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnehuur I B.V.
Omvang: Maximaal €175.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 4,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks 
Looptijd: Vijf (5) jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De Obligatielening wordt gedeeltelijk (13%) afgelost gedurende de Looptijd, het overige deel (87%) wordt aan het einde van de Looptijd afgelost middels herfinanciering.
Zekerheden: Eerste zekerheidsrecht op de aandelen, activa, en rechten van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€30 per obligatie)

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.030 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€30);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 4,0% op jaarbasis over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom. Over het reeds afgeloste bedrag ontvangt u geen rente;
 • Jaarlijks wordt ook een deel van de obligatielening afgelost;
 • Aan het einde van de Looptijd heeft u in totaal €1.192,66 ontvangen op een Investering van €1.030;
 • Na aftrek van transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 3,3% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw investering ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder, het risico van tegenvallende inkomsten door wanbetaling van klanten van de uitgevende instelling
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van herfinanciering van de obligatielening.
 • Overige risico’s, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgeving of calamiteiten (Covid 19)

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van de uit de obligatievoorwaarden voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Zonnehuur I B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Zonnehuur I B.V.
Portefeuille

72 zonnestroomsystemen geïnstalleerd op de daken van Brederode Wonen.

Status: Klaar om te bouwen
Voorwaarden voor uitgifte: Geen
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: Lens

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.