De Zonneweihoek

De Zonneweihoek
Einddatum: 23 juni 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €300.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten en de exploitatie van zonnepark de Zonneweihoek is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Geova Weihoek B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 300.000
Geïnvesteerd bedrag € 300.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €300.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten en de exploitatie van zonnepark de Zonneweihoek is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Geova Weihoek B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project

Geova Weihoek B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie, de bijbehorende Garanties van Oorsprong (GvOs) aan Vandebron Energie B.V. en inkomsten uit de SDE+ subsidie. De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van zonnepark de Zonneweihoek.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Geova Weihoek B.V.
Hoofdsom: €300.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Kenmerken: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Ingangsdatum  01 juli 2020
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 180 maanden (15 jaar)
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema
Transactiekosten: Geen transactiekosten voor omwonenden
3,0% transactiekosten (incl. btw) voor overige Inschrijvers.

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De tweede rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 1 juli 2022.
  • Op 1 juli 2021 is de eerste rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.
     

Heeft u vragen?

Aanbieder

Geova Weihoek B.V.
Doel: Financiering van een deel van de bouwkosten van de Zonneweihoek;
Zonnepark: ca. 5.200.000 kWh / 13.920 zonnepanelen 
Status: Klaar om te bouwen
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@zonneweihoek.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.