Zonnepark Noordveen

Zonnepark Noordveen
Einddatum: 31 mei 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 80

De Uitgevende Instelling, Zonnepark Noordveen B.V., beoogt de Obligatielening uit te geven om burgers de mogelijkheid te geven te participeren in Zonnepark Noordveen. De burgerparticipatie is gemaximeerd op €160.000.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 160.000
Geïnvesteerd bedrag € 160.000
100%

Beschrijving

*** Deze uitgifte is op 11 mei met een eerste recht op inschrijving aangeboden aan omwonenden***

***Vanaf maandag 18 mei om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €160.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting omeen AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de gedeeltelijke herfinanciering van een operationeel zonnepark geeft Zonnepark Noordveen B.V. een achtergestelde 5,0% obligatielening uit met een looptijd van 14 jaar. De verplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door inkomsten uit de SDE subsidie, de verkoop van de opgewekte energie aan en GVO's aan Vandebron Energie B.V.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatie memorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Ecorus
Ecorus is opgericht in 2010 en verzorgt voor bedrijven, woningcorporaties en landeigenaren gehele zonne-energie trajecten. Van subsidieaanvraag, vergunning en financiering tot realisatie en ingebruikname. Ecorus richt zich hierbij voornamelijk op grondgebonden systemen, bedrijfsdaken of groepen daken. Ecorus heeft sinds 2010 voor ca. 150 MW aan projecten ontwikkeld. Goed voor de energievoorziening van zo'n 60.000 huishoudens. 

 

Over Zonnepark Noordveen B.V. 

Zonnepark Noordveen B.V. is een investeringsvennootschap van Ecorus en is 100% eigenaar van Zonnepark Noordveen, een in 2017 gebouwd zonnepark dat sinds begin 2018 operationeel is. Het zonnepark is gelegen nabij Zutphen en bestaat uit 6.180 zonnepalen met een opgesteld vermogen van ca. 1.650 kWp. De door het zonnepark opgewekte zonne-energie wordt verkocht aan Vandebron Energie B.V.

Als onderdeel van de vergunningsprocedure heeft de uitgevende instelling met de gemeente Zutphen afgesproken dat er, na oplevering, een mogelijkheid zou worden geboden aan particulieren om te investeren in de exploitatie van het Zonnepark. Op die manier beoogd de uitgevende instelling en de gemeente het maatschappelijk draagvlak voor zonneparken en de energietransitie in Nederland vergroten.

Middels de uitgifte van de obligatielening kunt u mee investeren in de vergroening van de Nederlandse energievoorziening, en de energietransitie daadwerkelijk op gang helpen trekken.

 

Waar investeer ik precies in?

De obligatielening wordt uitgegeven door Zonnepark Noordveen B.V., en betreft een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 14 jaar. De obligatielening biedt een rente van 5,0% op jaarbasis.

De obligatielening is verbonden aan een zonnepark dat sinds begin 2018 volledig operationeel is, succesvol geëxploiteerd wordt en naar behoren functioneert. Met de inkomsten van de obligatielening wordt een deel van de met eigen vermogen gefinancierde bouwkosten van het zonnepark geherfinancierd.

De rente-en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door inkomsten uit de SDE subsidie en verkoop van de opgewekte elektriciteit alsmede de GVO's (Garanties van Oorsprong) aan Vandebron B.V.

 

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnepark Noordveen B.V.
Hoofdsom: Minimaal €100.000 en maximaal €160.000
Nominale waarde: €80 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis
Effectief rendement 4,5% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten.
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente-en aflossingsdatum
Looptijd: 168 maanden (14 jaar)
Aflossing: Gedurende de looptijd geheel (lineair) afgelost
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving, te verdelen over het aantal ingeschreven obligaties.

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €82,40, dat is de nominale waarde (€80) plus transactiekosten (€2,40);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,0% per jaar over het nog niet afgeloste gedeelte van de hoofdsom;
 • Gedurende de looptijd wordt de obligatielening geheel afgelost conform een lineair schema. Per jaar ontvangt u ook deel van uw inleg terug;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal (afgerond) €110,02 ontvangen op een investering van €82,40;
 • Rekening houdend met transactiekosten en aflossingen is uw gemiddelde netto effectieve rendement 4,5% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder, onder andere, achterstelling van de obligaties en tegenvallendeinkomsten door lagere zoninstraling;
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, onder andere, beperkte liquiditeit van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meerinformatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Zonnepark Noordveen B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Zonnepark Noordveen B.V.
Portefeuille Een operationele zonnepark
Status: Operationeel sinds Q1 2018
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €100.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@ecorus.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.