Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen II

Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen II
Einddatum: 31 juli 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €803.000 voor de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen op daken van MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,75%
Streefbedrag € 803.000
Geïnvesteerd bedrag € 803.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €803.000 voor de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen op daken van MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Sosimple Solar Investment I B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door inkomsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie. De obligatielening is verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van de portefeuille zonnestroomsystemen die zijn/of worden geïnstalleerd bij MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika.

  

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom: €803.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 803 
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 17 augustus 2020
Looptijd: 10 jaar (120 maanden) vanaf de ingangsdatum
Rente: 5,75% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 17 augustus 2021
Aflossing: De obligatielening wordt, met uitzondering van het eerste jaar, gedurende de looptijd volledig afgelost
Effectief rendement: 5,29% / 5,15%
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving. Investeerders die destijds hebben geïnvesteerd in de eerste uitgifte van SoSimple Solar Investment I B.V. betalen voor inschrijvingen totaal het bedrag waarvoor zij in de eerste uitgifte hebben geïnvesteerd 2,25% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving. 

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende betaling staat gepland voor 17 augustus 2022.
  • Op 17 augustus 2021 is de eerste betaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

  • Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via  info@Sosimplesolar.nl

 

 

 

(c) Sosimple Solar Investment I B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Sosimple Solar Investment I B.V.
Portefeuille: 10-25 zonnestroomsystemen
Status: Systemen worden geplaatst op daken van klanten voor een periode van minimaal 10 jaar.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €500.000
 
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@Sosimplesolar.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.