HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV11)

HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV11)
Einddatum: 06 maart 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €999.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon XI B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 999.000
Geïnvesteerd bedrag € 999.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €999.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon XI B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
HalloStroom Huur Zon XI B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de huuropbrengsten van huiseigenaren. De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een portefeuille van 220 reeds verhuurde en operationele zonnestroomsystemen van particuliere woningeigenaren in Nederland.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HalloStroom Huur Zon XI B.V.
Hoofdsom: Minimaal €999.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling).
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 12 maanden (1 jaar) vanaf de ingangsdatum
Ingangsdatum: 20 februari 2020
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd
Zekerheden: Pandrechten op o.a. de activa (systemen) en huurcontracten
Transactiekosten: 0,5% van de nominale waarde

 

Laatste update (29 september 2021)

  • HalloStroom Huur Zon XI B.V. heeft deze lening op 15 februari 2021 volledig afgelost. Op deze dag is de aangegroeide rente en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

HalloStroom Huur Zon XI B.V.
Portefeuille: 220 Zonnestroomsystemen op daken van particuliere woningeigenaren
Status: Systemen zijn voor 10 jaar verhuurd aan particuliere woningeigenaren
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €999.000 in de obligatielening wordt geinvesteerd. 
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op Zonnestroomsystemen, huidige en toekomstige vorderingen, en op de bankrekeningen van de Uitgevende Instelling
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: crowdfunding@hallostroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.