GIGA Rhino - De krachtigste batterij van Nederland

GIGA Rhino - De krachtigste batterij van Nederland
Einddatum: 09 januari 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Het minimum streefbedrag voor dit project is behaald en het project gaat succesvol sluiten. Het maximale streefbedrag is Euro 4,8 mln.

GIGA Rhino B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in de energietransitie in Nederland. U kunt inschrijven op de 5,5% senior obligatielening verbonden aan de bouw en exploitatie van dit 12 MW energieopslagproject in Nederland.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 3.600.000
Geïnvesteerd bedrag € 3.699.000
102%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 9 december om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren. Op dinsdag 17 december om 11:00 is de aanbieding aangepast. De rente is verhoogd van 5,0 naar 5,5% ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van minimaal €3.600.000 en maximaal €4.800.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de installatie van de 12 MW 'Rhino Batterij' geeft GIGA Rhino B.V. een senior (géén achterstelling) 5,5% obligatielening uit met een looptijd van 3 jaar na oplevering.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatie memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Knelpunten in de energie infrastructuur zijn onderbelicht in de energietransitie
De energietransitie in Nederland is in volle gang. De opwekking van duurzame elektriciteit met onder andere wind- en zonne-energie zal de komende jaren sterk toenemen. Vanuit het perspectief van duurzaamheid is dit natuurlijk goed nieuws. Maar in de bestaande infrastructuur van het elektriciteitsnet ontstaan daardoor nieuwe, grote uitdagingen.

De productie van wind- en zonneparken is van nature onvoorspelbaar waardoor vraag en aanbod van elektriciteit minder goed op elkaar aansluiten en het risico van 'onbalans' toeneemt met serieuze uitvalsituaties ('black outs') als gevolg.

In Nederland zijn netbeheerders verplicht dit risico af te dekken.

5 december 2019 - Nederland kan niet zonder energieopslag - Telegraaf

28 november 2019 - Netbeheerders vrezen onbetaalbare omslag naar groene energie - Het Financieele Dagblad

10 oktober 2019 - Te weinig ruimte voor alle opgewekte stroom - NRC

29 augustus 2019 - Waarom het elektriciteitsnet vraag en aanbod niet aan kan - Volkskrant

 

Energieopslag is nodig om onnodige kosten en dure investeringen te voorkomen
Om de onbalans te voorkomen worden steeds vaker wind- en zonneparken tijdelijk afgeschakeld waardoor opgewekte duurzame energie wordt ‘weggegooid’. In Duitsland is zo in de afgelopen jaren al voor ruim EUR 250 miljoen per jaar aan duurzame energie weggegooid en in Nederland dreigt het risico dat - zonder energieopslag - meer dan 30% van de opgewekte duurzame energie ook zal moeten worden weggegooid (bron: de Groene rekenkamer, 2018).

Grootschalige energieopslag draagt substantieel bij aan het stabiel houden van het elektriciteitsnet. Zo kunnen pieken en dalen op het elektriciteitsnetwerk beter worden opgevangen, waardoor de infrastructuur efficiënter benut wordt en minder investeringen in het elektriciteitsnet nodig zijn. Diverse onderzoeken, o.a. van TNO Energy Services en ingenieursbureau DNV-GL, laten dan ook een sterk groeiende behoefte zien aan energieopslagprojecten.

 

De Rhino Batterij biedt een rendabele en duurzame oplossing
GIGA Storage is een Nederlandse ontwikkelaar van energieopslagprojecten. De Rhino Batterij is de eerste van meerdere grootschalige energieopslagprojecten die de komende jaren gerealiseerd worden.

De Rhino Batterij wordt gerealiseerd te Lelystad op het terrein van de Application Centre for Renewable Resources van de Wageningen Universiteit & Research. Zij wordt daar aangesloten op het private elektriciteitsnet van Windnet (ENGIE). Nu komt daar 80 MW aan vermogen binnen van onder meer de nabijgelegen windparken Neushoorntocht en Mammoethtocht. In de komende jaren wordt hier nog eens 120 MW aan zonnestroom toegevoegd.

Op dagen dat het hard waait en de zon schijnt kan het elektriciteitsnet het stroomaanbod niet aan. Dan moet men óf windmolens uitschakelen, óf grote investeringen doen om het net te verzwaren met dikkere kabels en meer transformatoren. Een goedkoper en duurzamer alternatief is het plaatsen van een batterij!

De Rhino Batterij zal duurzame energie van onder andere deze projecten opslaan in tijden van overaanbod, om deze elektriciteit weer aan te bieden in tijden van een tekort. De inzet van de Rhino Batterij levert een besparing op van 12,5 miljoen kilo CO2 en 3.024 kilo stikstof per jaar.

Link naar video uitleg over de Rhino Batterij

Link naar BNR interview met CEO Ruud Nijs

Link naar artikel van Duurzaambedrijfsleven over de Rhino Batterij

Link naar website van GIGA Storage en aankondiging van de Rhino Batterij

 

Een GIGA sterk netwerk van partners
GIGA Rhino is een dochtermaatschappij van GIGA Storage, een groep die zich geheel richt op het ontwikkelen van energieopslagprojecten en naast de Rhino Batterij nog een aantal andere energieopslagprojecten ontwikkelt.

GIGA Storage werkt hierbij samen met sterke partijen, zo werkt zij voor de realisatie van de Rhino Batterij samen met o.a.

 • Het Japanse NEC ES als leverancier van de Rhino Batterij. NEC ES is wereldwijd een toonaangevende leverancier die de afgelopen jaren meer dan 100 batterijprojecten heeft gerealiseerd met een totale capaciteit van meer dan 900 MW. Een selectie van het track record van NEC ES vindt u hier;
 • Movares voor het technisch ontwerp van het project en het toezicht houden tijdens de bouw en Royal Haskoning DHV voor de technische due diligence;
 • Energiebedrijf ENGIE voor installatie van de Rhino Batterij en het faciliteren van toegang tot het Nederlandse elektriciteitsnet;
 • 'Batterijspecialisten' Peta Watts (voormalig Jules Energy) voor de IT infrastructuur en aansturing van de Rhino Batterij;
 • Projectontwikkelaar Ventolines voor contractmanagement en projectbeheer;
 • Gespecialiseerde onderzoeksbureau's Aurora Energy Research en TNO Energy Services voor onderzoek naar de verwachte ontwikkelingen op de energiemarkten, met name de zogenaamde Primaire Reserve Markt;
 • RSM Accountants voor de validatie van de rekenmodellen en duurzaamheidsrapportage;
 • NortonRoseFullbright, voor de juridische begeleiding van de contracten.

 

Waar investeer ik precies in?
Met de realisatie van de Rhino Batterij is ca. €8,1 miljoen gemoeid. Met de uitgifte van de obligatielening beoogt de GIGA Rhino B.V. een deel (maximaal 61%) van deze bouwkosten te financieren. GIGA Rhino B.V. is 100% eigenaar van de Rhino Batterij.

 • De Rhino Batterij betreft een 12 MW (Megawatt) lithium-ion batterij. De hoeveelheid energie die jaarlijks in de Rhino Batterij wordt opgeslagen is te vergelijken met het totale elektriciteitsverbruik van ca. 5.000 huishoudens per jaar;
 • De inzet van de Rhino Batterij levert een besparing op van 12,5 miljoen kilo CO2 en 3.024 kilo stikstof per jaar;
 • De bouwperiode duurt naar verwachting 9 maanden, de werkzaamheden in deze periode zullen met name worden uitgevoerd door energiebedrijf ENGIE en leverancier NEC ES. Naar verwachting is de Rhino Batterij in oktober 2020 operationeel;
 • De operationele levensduur van de Rhino Batterij duurt minimaal 15 jaar. Onderhoud zal gedurende deze gehele periode worden uitgevoerd door de leverancier NEC ES;
 • De uitgevende instelling genereert inkomsten met de verkoop van de opgeslagen elektriciteit op de onbalansmarkt, het verkopen van capaciteit op de regel en reservemark van TenneT en het aanbieden van opslagdiensten aan duurzame energieprojecten om afsluiting (curtailment) te voorkomen.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: GIGA Rhino B.V.
Hoofdsom: Minimaal €3.600.000
Maximaal €4.800.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling)
Rentevergoeding: 5,5% per jaar over het uitstaande bedrag (inclusief bijgeschreven rente)
Rentebetaling: Per half jaar
Gedurende de Bouwperiode wordt de Rente bijgeschreven op de hoofdsom
Looptijd: 3 jaar (36 maanden) na de opleverdatum van de Rhino Batterij
Aflossing: Per half jaar worden aflossingebetalingen gedaan, het restant wordt in een keer aan het einde van de Looptijd afgelost
Zekerheden: Het eerste pandrecht op o.a. de activa en aandelen van de uitgevende instelling
Transactiekosten: 1,2% (inclusief BTW) van het ingelegde bedrag

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €506, dat is de nominale waarde (€500) plus transactiekosten (€6);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,5% op jaarbasis. De rente wordt per half jaar uitgekeerd;
 • Gedurende de looptijd wordt halfjaarlijks een deel van de obligatielening afgelost. Het resterende bedrag wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost;
 • In totaal ontvangt u per obligatie €595,79 op een investering van €506;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw netto gemiddelde effectieve rendement 5,1% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeren zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging. In het uiterste geval kunt u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de realisatie en exploitatie van de Rhino Batterij, waaronder vertragingen of kostenoverschrijdingen, lager dan verwachte inkomsten of technische problemen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid en herfinancieringsrisico;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) GIGA Rhino B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

GIGA Rhino B.V.
Doel: Financiering van een deel van de bouwkosten
Status: De Rhino Batterij is klaar om gebouwd te worden.
Voorwaarden voor uitgifte: dat minimaal €3.600.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Belangrijkste project partners: NEC
ENGIE
Movares
NortonRoseFullbright
RSM Accountants
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: email de aanbieder
Website: www.giga-storage.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.