Sportstroom - Zonnestroomproject Reeweghal

Sportstroom - Zonnestroomproject Reeweghal
Einddatum: 30 juni 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €200.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten en de exploitatie van het zonnestroomproject is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sportstroom Projecten B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 2,50%
Streefbedrag € 200.000
Geïnvesteerd bedrag € 200.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €200.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten en de exploitatie van het zonnestroomproject is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sportstroom Projecten B.V. met dit resultaat. 

 

Beschrijving van het project

Sportstroom Projecten B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door inkomsten uit SDE+ subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit en bijbehorende Garanties van Oorsprong aan energiebedrijf Greenchoice. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sportstroom Projecten B.V.
Omvang: Maximaal €200.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 2,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks 
Ingangsdatum 22 juni 2020
Looptijd: Tien (10) jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Jaarlijks gedurende de looptijd.
Zekerheden: Eerste zekerheidsrecht op de aandelen, activa, en rechten van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eénmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€5 per obligatie)

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De tweede rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 22 juni 2022.
  • De eerste rente- en aflossingsbetaling heeft plaatsgevonden op 22 juni 2021.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.
  •  

Heeft u vragen?

 

 

Aanbieder

Sportstroom Projecten B.V.
Doel: Financiering van het zonnestroomproject op de Reeweghal te Dordrecht
Status: Operationeel
Voorwaarden voor uitgifte: Geen
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: bas@sportstroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.