Zonnepark Koudekerke - toegewezen

Zonnepark Koudekerke - toegewezen
Einddatum: 17 mei 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 250

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €440.000 voor de financiering van de bouw en exploitatie van Zonnepark Koudekerke B.V. is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Koudekerke B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 440.000
Geïnvesteerd bedrag € 440.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €440.000 voor de financiering van de bouw en exploitatie van Zonnepark Koudekerke B.V. is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Koudekerke B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Zonnepark Koudekerke B.V. geeft een niet achtergestelde obligatielening uit gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie, de bijbehorende Garanties van Oorsprong en inkomsten uit de SDE+ subsidie. De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Zonnepark Koudekerke B.V.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       Zonnepark Koudekerke B.V.
Hoofdsom:     €440.000
Nominale waarde:     €250 per obligatie
Aantal obligaties: 1.760
Kenmerk lening: Achtergesteld op bankfinanciering, ‘pari passu’ mogelijke lening Zeeuwind
Ingangsdatum: 14 juni 2019
Rente: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Transactiekosten: Geen
Effectief rendement: 5,0% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 180 maanden (15 jaar)
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema per jaar

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 14 juni 2022.
  • De tweede rente- en aflossingsbetaling vond plaats op 14 juni 2021.
  • Op 22 juni 2020 heeft de uitgevende instelling een update naar de obligatiehouders gestuurd.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

Aanbieder

Zonnepark Koudekerke B.V.
Zonnepark: 3.6 MWp / 10.163 zonnepanelen (ca. 3.400.000 kWh)
Status: Klaar om te bouwen
Voorwaarden voor uitgifte: Tweede pandrecht / hypotheekrecht gevestigd.
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@zeeuwind.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.