NL MAB Zakelijke Laadoplossingen

NL MAB Zakelijke Laadoplossingen
Einddatum: 23 juni 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,0% rente en versnel de transitie naar elektrisch rijden in Nederland!

NL MAB SPV1 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar verbonden aan een portefeuille van 370 laadpalen.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 925.000
Geïnvesteerd bedrag € 925.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf donderdag 23 mei om 14:30 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €925.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de overname van een portefeuille 230 reeds operationele en financiering van 140 nieuwe laadpalen geeft NL MAB SPV1 B.V. een senior 5,0% obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatie memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Elektrisch rijden versnelt 
Zo goed als alle grote autofabrikanten hebben investeringsplannen over elektrische mobiliteit naar buiten gebracht, hebben een (volledig) elektrisch voertuig (EV) op de markt gebracht, of hebben deze op de planning staan. Momenteel zijn er in Nederland bijna 120.000 (gedeeltelijk) elektrische voertuigen op de weg, en is het aantal volledig elektrische auto's in Nederland vorig jaar verdubbeld naar bijna 45.000 (bron: CBS).

 

Uitbreiding van het laadinfrastructuur nodig 
Veertig procent van de EV-rijders bezit niet over een eigen oplaadpunt, en is daarmee afhankelijk van de oplaadpunten in de omgeving. Om toekomstige EV-rijders voldoende laadgelegenheden te kunnen blijven bieden, dient de laadinfrastructuur de aankomende jaren aanzienlijk te worden uitgebreid. 

In opdracht van de Nederlandse overheid heeft onderzoeksbureau Ecofys in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven een rapport opgesteld waar zij voorspellen dat het aantal oplaadpunten in Nederland zal toenemen naar tussen de 2,5 en 4 miljoen in 2035. Echter een rendabele exploitatie van laadpalen is op vele locaties moeilijk haalbaar vanwege de hoge aansluitkosten, netwerkkosten en de transportkosten. 

 

De aanpak van NL MAB 
NL MAB onderscheidt zich van andere aanbieders van laadpalen door aansluitingen aan te leggen op reeds bestaande grootzakelijke stroomaansluitingen zoals kantoorgebouwen, evenementlocaties en private parkeerplaatsen. Omdat NL MAB laadpalen plaatst op een reeds bestaande stroomaansluiting hoeft voor de plaatsing van een laadpaal weinig tot geen infrastructuur werkzaamheden worden verricht en betaalt NL MAB geen hoge aansluit- en netwerkkosten, of vaste maandelijkse kosten aan een netbeheerder.

NL MAB exploiteert inmiddels ca. 230 laadpalen in Nederland, en de vraag naar nieuwe laadpalen is groot. De ambitie van NL MAB is om in 2019 en 2020 haar portefeuille laadpalen substantieel verder uit te breiden bij nieuwe en bestaande locaties.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een portefeuille laadpalen bestaande uit 230 reeds operationele en 140 te installeren laadpalen (370 in totaal) van NL MAB SPV1 B.V. De rente en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door inkomsten uit stroomafnames van de laadpalen.

 • 230 operationele laadpalen met een investeringswaarde van ca. €545.000;
 • Ca. 140 nieuwe laadpalen met een investeringswaarde van ca. €354.000;
 • De laadpalen worden geplaatst bij nieuwe en bestaande locaties met een grootzakelijke stroomaansluiting;
 • Locatieovereenkomsten worden afgesloten met een looptijd van 5 jaar, en worden daarna stilzwijgend telkens met 12 maanden verlengd;
 • Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: NL MAB SPV1 B.V.
Hoofdsom: Minimaal €650.000 en maximaal €925.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Kwartaalijks 
Looptijd: 60 maanden (5 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Kwartaallijks, gedurende de looptijd. Met uitzondering van het eerste jaar
Zekerheden: Eerste pandrecht op de aandelen, activa, en vorderingen van de Uitgevende Instelling
Transactiekosten: Eénmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€20 per Obligatie)

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.020 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€20);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u per kwartaal een rentevergoeding van 5,0% op jaarbasis over de uitstaande hoofdsom. Over het reeds afgeloste bedrag ontvangt u geen rente;
 • Gedurende de looptijd wordt de obligatielening geheel afgelost conform een annuïtair schema. Per kwartaal ontvangt u ook deel van uw inleg terug;
 • Aan het einde van de Looptijd heeft u in totaal €1.159,55 ontvangen op een Investering van €1.020;
 • Rekening houdend met transactiekosten en aflossingen is uw gemiddelde netto effectieve rendement 4,4% op jaarbasis.

 

Aflossingscapaciteit van de uitgevende instelling

 • Met een gemiddelde verwachte dekkingsgraad (Debt Service Coverage Ratio) van meer dan 2,0 kent de uitgevende instelling naar verwachting ruim voldoende kasstromen om de rente- en aflossingsbetalingen aan de obligatiehouders te dekken; 
 • De uitgevende instelling houdt een financiële reserve (Debt Service Reserve Account) aan van €128.291 (2 kwartalen rente en aflossing) om tijdelijke tegenvallers op te kunnen vangen; 
 • De Obligatielening wordt gedurende de looptijd volgens annuïtair schema afgelost. Er is dus geen herfinancieringsrisico;
 • De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering;
 • Er worden om in geval van calamiteiten rechten obligatiehouders te waarborgen zekerheidsrechten gevestigd op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw investering ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming, waaronder, onder andere, lager dan geprognotiseerde financiële resultaten (kasstromen) of het wegvallen van contractpartijen.
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, onder andere, waardefluctuaties van de obligaties. 
 • Overige risico’s,  waaronder, onder andere, risico’s op wetswijziging of calamiteiten

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van de uit de obligatievoorwaarden voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) NL MAB SPV1 B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

NL MAB SPV1 B.V.
Doel: Financiering 370 laadpalen 
Status: Worden gerealiseerd en zullen gedeeltelijk operationeel worden overgenomen.
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €650.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@nlmab.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.