INNAX portefeuille energiemeters (SPV5)

INNAX portefeuille energiemeters (SPV5)
Einddatum: 03 augustus 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,0% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

INNAX SPV 5 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een portefeuille van 540 operationele Energiemeters geplaatst bij 165 klanten in Nederland.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 540.000
Geïnvesteerd bedrag € 540.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf donderdag 4 juli om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €540.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van 540 Energiemeters geeft INNAX SPV 5 B.V. een senior 5,0% obligatielening uit met een looptijd van 6 jaar.

Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen verkrijgen zij pandrechten op alle Energiemeters en vorderingen van de Uitgevende Instelling.

 

Samenvatting

De samenvatting op deze pagina dient als inleiding op het informatie memorandum van de aanbieder. Geïnteresseerden dienen kennis van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum te nemen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

 

Over INNAX

De missie van INNAX is het verduurzamen van gebouwen met als motto “Energizing the future.” INNAX richt zich actief op het beperken van de CO2-uitstoot, het terugdringen van energieconsumptie en het besparen op de energiekosten voor haar opdrachtgevers. INNAX heeft daartoe een unieke propositie en werkwijze ontwikkeld waarbij meten de basis is voor iedere verbetering. Inmiddels is INNAX energiemanagement uitgegroeid tot het grootste onafhankelijke gecertificeerde meetbedrijf in Nederland.

INNAX richt zich specifiek op bedrijven en instellingen met meerdere gebouwen. Haar klanten zijn actief in de zorg, het onderwijs, banken, supermarktketens, overige winkelketens, commercieel vastgoed beheerders, grote bedrijven, gemeenten en woningcorporaties. INNAX beheert eind 2017 ca. 9.500 hoofdaansluitingen. Grote klanten zijn ABN, Ahold, Jumbo, KPN en Lidl. De klantenconcentratie is gering: de grootste 5 klanten zijn goed voor 11% van de omzet; de grootse 25 klanten voor 25%.

INNAX is gevestigd in Veenendaal en biedt werk aan 165 FTE.

Meer informatie over INNAX vindt u op www.innax.nl

 

Over de Uitgevende Instelling

De Uitgevende Instelling, INNAX SPV 5 B.V., is een 100% dochteronderneming van INNAX Group B.V. en specifiek opgericht voor de exploitatie (verhuur) van 540 operationele Energiemeters. Met de huurinkomsten worden de operationele kosten en een commerciële marge gedekt.

De Uitgevende Instelling beoogt de Obligatielening uit te geven om de aankoop van de te exploiteren Energiemeters te financieren.

 

Belangrijkste kenmerken van de Portefeuille Energiemeters

Aantal: 540 Energiemeters
Status: De huur- en meetdienstovereenkomsten voor de te exploiteren systemen zijn reeds getekend. De meters zijn dus operationeel bij overname door Uitgevende Instelling
Klanten: 165 groot- en kleinverbruikers
Verdienmodel: Energiemeters zijn voor 5 of 10 jaar verhuurd aan klanten
Installatie: INNAX Energiemanagement B.V.

 

 

Belangrijkste kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling: INNAX SPV 5 B.V.
Hoofdsom: Maximaal €540.000
Kenmerk lening: Seniore positie (géén achterstelling)
Nominale waarde: €1000 per obligatie
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis. Jaarlijks uitbetaald.
Looptijd: 72 maanden (6 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de Looptijd
Zekerheden: Pandrecht op alle Energiemeters en vorderingen van de Uitgevende Instelling
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% over het geïnvesteerde bedrag

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.030, dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€30);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,0%, op jaarbasis over de nog niet terugbetaalde hoofdsom;
 • Gedurende de looptijd (6 jaar) wordt ook een deel van de Hoofdsom afgelost. Jaarlijks ontvangt u dus zowel rente als een deel van de Hoofdsom terug;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €1.187 op een investering van €1.030;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,1% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Ondanks de verstrekte zekerheden zijn aan een investering altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan het bedrijf van de Uitgevende Instelling waaronder het risico dat huurders van Energiemeters hun verplichtingen niet nakomen
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid (illiquiditeit)
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) INNAX SPV 5 B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

INNAX SPV 5 B.V.
Doel: Financiering van aankoop en exploitatie van een portefeuille van 540 energiemeters
Status: De energiemeters zijn voor 5 of 10 jaar verhuurd
Zekerheden: Eerste pandrecht op de energiemeters, en op de voor overdracht vatbare rechten/vorderingen.
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: E-mail de uitgevende instelling

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.