Wocozon - Werkvoorraad Zonnestroomsystemen

Wocozon - Werkvoorraad Zonnestroomsystemen
Einddatum: 30 september 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Wocozon Services B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,5% senior obligatielening met een looptijd van 1 jaar. De obligatielening is verbonden aan een werkvoorraad zonnestroomsystemen.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 3.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 3.000.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 26 augustus om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €3.000.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de voorraad onderhanden werk zonnestroomsystemen geeft Wocozon Services B.V. een senior 4,5% obligatielening uit met een looptijd van 12 maanden.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt als inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Wocozon - zonnepanelen voor woningcorporaties
Wocozon is de grootse (non-profit) organisatie van en voor woningcorporaties in Nederland op het gebied van zonne-energie. Wocozon biedt woningcorporaties de mogelijkheid om grootschalig huurwoningen te verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen.

Een woningcorporatie schakelt Wocozon in voor het ontwerp, installatie en (optioneel) financiering van zonnestroomsystemen voor woningen in haar portfolio. De kosten voor de zonnestroomsystemen worden verrekend in de servicekosten van de huurder. De huurder hoeft geen investering te doen en betaalt alleen voor de opgewekte stroom. Wocozon heeft als enige partij in Nederland een ruling hiervoor van de belastingdienst.

Met dit unieke model probeert Wocozon woningcorporaties, met duizenden woningen in portefeuille, te ontzorgen.   

Wocozon op SBS6 (video)

Wocozon zet duizenden sociale huurwoningen in het zonnetje

Wocozon bereikt zonnige mijlpaal van 10.000 installaties

Duurzaam dichterbij een schonere wereld met Wocozon

Meer informatie over Wocozon vindt u op www.wocozon.nl

 

Wocozon Services - de inkoop van zonnepanelen en andere componenten
De inkoop van zonnestroomsystemen voor Wocozon wordt centraal georganiseerd via Wocozon Services B.V. (de uitgevende instelling van de obligatielening). Door gebruik te maken van schaalgrootte kan Wocozon betere prijzen en voorwaarden bedingen.

Op aangeven van de regionale Wocozon bedrijven die de opdracht van een woningcorporatie verkrijgen koopt Wocozon Services de benodigde systemen en componenten in. De opdrachten van woningcorporaties zijn vastgelegd in schriftelijke contracten. Alle voorraad die wordt ingekocht is dus gealloceerd aan een eindklant.

 

De uitgifte van de obligatielening
Wocozon maakt momenteel een sterke groei door met als gevolg dat zij veel moet investeren in nieuwe, te plaatsen zonnestroomsystemen. Doordat een zonnestroomsysteem pas bij plaatsing wordt gefinancierd wil zij hiervoor additionele financiering aantrekken. Komend jaar zal Wocozon de inkooporganisatie professionaliseren en additioneel (bancair) werkkapitaal aan te trekken. De uitgifte van de obligatielening (looptijd 12 maanden) gebruikt Wocozon Services om deze periode te overbruggen. 

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Wocozon Services B.V.
Hoofdsom: Maximaal €3.000.000 en minimaal €2.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling).
Rentevergoeding: 4,5% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 12 maanden (1 jaar) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd
Zekerheden: Eerste pandrecht op de voorraad
Transactiekosten: Geen

 

Voor u betekent dit het volgende:

  • U betaalt per obligatie €1.000 dat is de nominale waarde van een obligatie;
  • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 4,5% op jaarbasis;
  • In totaal ontvangt u dus per obligatie €45 rente op een investering van €1.000. Aan het einde van de looptijd ontvangt u ook de inleg weer terug;
  • Op basis van bovenstaande is uw verwachte gemiddelde effectieve rendement 4,5% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging en kunt u in een uiterst geval uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het debiteurenrisico op woningcorporaties en het risico dat de waarde van het onderpand sneller daalt dan de som van de uitstaande verplichtingen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatievoorwaarden voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Wocozon Services B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Wocozon Services B.V.
Doel: financiering van de werk voorraad zonnestroomsystemen
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €2.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@wocozon.nl
DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.