Vattenfall (Nuon) Samen in Zon - Amsterdam

Vattenfall (Nuon) Samen in Zon - Amsterdam
Einddatum: 24 april 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 250

Dit project is succesvol gesloten
Een bedrag van € 992.000 voor de financiering van de aankoop van Zonnepark Amsterdam is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Vattenfall Samen in Zon B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 2,00% - 4,50%
Streefbedrag € 992.000
Geïnvesteerd bedrag € 992.000
100%

Beschrijving

Nieuwsbericht 7 oktober 2019: Nuon heet voortaan Vattenfall. Hierdoor is de naam van de uitgevende instelling veranderd en ontvangt u verdere communicatie vanuit Vattenfall Samen in Zon B.V.
Verder verandert er niets voor u. Uw contract, onze service én onze mensen blijven hetzelfde. Alleen onze naam verandert.

 

Dit project is succesvol gesloten
Een bedrag van € 992.000 voor de financiering van de aankoop van Zonnepark Amsterdam is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Vattenfall Samen in Zon B.V. (voorheen Nuon Samen in Zon B.V.) met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Vattenfall Samen in Zon B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door enerzijds de opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit en anderzijds de subsidie-inkomsten (SDE+). De obligatielening is verbonden aan de aankoop van Zonnepark Amsterdam.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Vattenfall Samen in Zon B.V.
Hoofdsom:     €992.000
Nominale waarde:     €250 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:     3.968
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 2 mei 2019
Rente: Naar verwachting 4,5% op jaarbasis, en bestaande uit:
(i) een variabele rente van 2,0%, afhankelijk van de energieproductie van Zonnepark Amsterdam; en
(ii) een aanvullende bonus van 2,5% voor Vattenfall klanten.
Voor het eerst te betalen op 2 mei 2020.
Transactiekosten: Geen
Effectief rendement: 4,5% voor Vattenfall klanten
2,0% voor alle andere investeerders
Looptijd: 60 maanden (5 jaar)
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rente- en eventuele bonusbetaling staat gepland voor 2 mei 2022.
  • Op 2 mei 2021 is de tweede rente- en eventuele bonusbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Vattenfall Samen in Zon B.V.
Zonnepark Amsterdam: 2,06 MW zonnepark (ca. 6.440 panelen)
Status: Zonnepark is operationeel
Ontwikkelaar: Vattenfall Duurzame Energie N.V., moedermaatschappij van de uitgevende instelling
Voorwaarde Obligatielening: Dat minimaal €500.000 wordt geïnvesteerd
 
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie voorwaarden: Download voorbeeld
AFM Informatiedocument: Download document
Stel uw vraag: sameninzon@vattenfall.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.