WOAB Overijssel B.V. - Verduurzaming Woonhuizen

WOAB Overijssel B.V. - Verduurzaming Woonhuizen
Einddatum: 24 juni 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €200.000 verbonden aan het verduurzamen van 30 particuliere woningen in Overijssel is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder WOAB Overijssel B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 200.000
Geïnvesteerd bedrag € 200.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €200.000 verbonden aan het verduurzamen van 30 particuliere woningen in Overijssel is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder WOAB Overijssel B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
WOAB Overijssel B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de woningsabonnementen. De obligatielening is verbonden aan het verduurzamen van 30 bestaande particuliere woningen in Overijssel.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: WOAB Overijssel B.V.
Omvang: Maximaal €200.000, minimaal €100.000.
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde).
Aantal obligaties: 200
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering.
Ingangsdatum: 2 juni 2021
Rente: 4.0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie.
Voor het eerste te betalen op 2 juni 2022.
Transactiekosten: Eenmalig 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.
Effectief rendement: 3,4% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten.
Looptijd: 10 jaar (120 maanden) vanaf de ingangsdatum.
Aflossing:

Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost. In totaal wordt ca. 70% (ca. €700 per obligatie met een nominale waarde van €1.000) in jaarlijkse delen afgelost.

Het resterende deel van de obligatielening wordt in één keer afgelost op de Aflossingsdatum middels een herfinanciering van de obligatielening.

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 2 juni 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

(c) WOAB Overijssel B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

WOAB Overijssel B.V.
Portefeuille: Verduurzamen van 30 particuliere woningen in Overijssel
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal 100.000 Euro is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM Informatiedocument
Stel uw vraag: info@woab.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.