WOAB Overijssel B.V. - Verduurzaming Woonhuizen

WOAB Overijssel B.V. - Verduurzaming Woonhuizen
Einddatum: 24 juni 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, WOAB Overijssel B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,0% senior obligatielening met een looptijd van 10 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de rendabele verduurzaming van 30 particuliere woningen in Overijssel.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 200.000
Geïnvesteerd bedrag € 200.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf dinsdag 25 mei 2021 om 10:00 uur kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €400.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

WOAB Overijssel B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening verbonden aan het verduurzamen van 30 particuliere woningen in Overijssel. De obligatielening heeft een looptijd van tien (10) jaar en biedt een vaste rente van 4,0% op jaarbasis.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

WOAB
WOAB is gericht op het verduurzamen van bestaande particuliere woningen. WOAB biedt woningbezitters een totale aanpak: ze brengt de mogelijkheden voor elke woning in kaart, adviseert over deze mogelijkheden en regelt de financiering. WOAB laat de werkzaamheden uitvoeren en biedt garantie op de uitgevoerde werkzaamheden en geleverde voorzieningen. Woningbezitters worden zo gestimuleerd en volledig ontzorgd bij het verduurzamen van hun woning. 

De oprichters van WOAB hebben ruim 20 jaar ervaring met het verduurzamen van woningen in Gelderland en Overijssel, waarvan 6 jaar via het WOAB Woningabonnement.

 

WOAB Overijssel B.V.
WOAB Overijssel is gericht op het aanbieden, financieren en uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen in de bestaande particuliere woningvoorraad in Overijssel. WOAB Overijssel B.V. biedt u de mogelijkheid om mee te investeren in de financiering van een deel van de kosten voor het verduurzamen van 30 particuliere woningen. Woningbezitters kunnen kiezen voor een woningabonnement van 10, 15 of 20 jaar. Tijdens deze periode betalen ze een vast bedrag voor onderhoud en garantie, zodat de beloofde energiebesparing wordt behaald.

 

Waar investeer ik precies in?  
U kunt obligaties kopen die onderdeel zijn van een obligatielening uitgegeven door WOAB Overijssel B.V. De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de kosten voor het verduurzamen te herfinancieren. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door de inkomsten uit de woningsabonnementen.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: WOAB Overijssel B.V.
Omvang: Maximaal €200.000, minimaal €100.000.
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde).
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 4.0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie.
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: 10 jaar (120 maanden) vanaf de ingangsdatum.
Aflossing:

Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost. In totaal wordt ca. 70% (ca. €700 per obligatie met een nominale waarde van €1.000) in jaarlijkse delen afgelost.

Het resterende deel van de obligatielening wordt in één keer afgelost op de Aflossingsdatum middels een herfinanciering van de obligatielening.

Zekerheden: Eerste pandrecht op alle vorderingen op het Waarborgfonds Woningabonnement die verband houden met reeds gerealiseerde woningabonnementen die gefinancierd worden met de obligatielening.
Transactiekosten: Eenmalig 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.025 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€25);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 4,0% op jaarbasis over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Daarnaast wordt gedurende de looptijd de obligatielening geheel afgelost;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €1.270 ontvangen op een investering van €1.025;
 • Rekening houdend met transactiekosten is u gemiddelde netto rendement 3,4% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder beperkte verhandelbaarheid van obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wijzigende wet- en regelgeving.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) WOAB Overijssel B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

WOAB Overijssel B.V.
Portefeuille: Verduurzamen van 30 particuliere woningen in Overijssel
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal 100.000 Euro is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM Informatiedocument
Stel uw vraag: info@woab.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.