VI propositie

VI propositie
Einddatum: 30 december 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 80

Dols Project Management B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 6,5% obligatielening met als zekerheid onder andere het eerste recht van hypotheek.

De obligatielening heeft een looptijd van 1,5 jaar (18 maanden) en is verbonden aan de realisatie van het duurzame nieuwbouwproject DelftsGreen te Delft.

U kunt zich op deze pagina niet inschrijven voor de obligatielening. Inschrijvingen verlopen via VastgoedInvesteren.nl

Investeren
Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 1.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 320
0%

Beschrijving

***Inschrijven in het project 'DeltsGreen - Nieuwbouw appartementencomplex' verloopt via de website van VastgoedInvesteren.nl***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht

VastgoedInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een financieringsbedrag van €2.950.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Dols Project Management B.V. geeft een senior 6,5% obligatielening uit met onder andere het eerste recht van hypotheek als zekerheid. De obligatielening heeft een looptijd van 18 maanden (1,5 jaar) en is verbonden aan de realisatie van het nieuwbouwproject DelftsGreen te Delft.

 

Samenvatting

De samenvatting op deze pagina dient als inleiding op het informatiememorandum van de aanbieder. Geïnteresseerden dienen kennis van de inhoud van het gehele informatiememorandum te nemen alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Inleiding

De obligatielening wordt uitgegeven door Dols Project Management B.V. (de uitgevende instelling).

Dols Project Management B.V. is eigenaar van een grondpositie in de binnenstad van Delft en beoogt hier het project DelftsGreen (www.delftsgreen.nl) te realiseren. DelfstGreen is een nieuw appartementencomplex met 29 zeer duurzame appartementen bestemd voor verhuur (het 'vastgoed'). De grond is gelegen aan de Asvest 22-26 en is bouwklaar. De benodigde omgevingsvergunning is reeds verkregen en zal naar verwachting in januari 2020 onherroepelijk worden.

Met de bouw van het appartementencomplex speelt de uitgevende instelling in op de grote vraag naar woonruimte in Delft en de omliggende regio.

De uitgevende instelling is opgericht en wordt bestuurd door de ervaren vastgoedondernemer dhr. Raymond Dols. Meer informatie over dhr. Dols kunt u vinden op www.dols-development.com

 

Waar investeer ik precies in?

De obligatielening wordt uitgegeven om de bouwkosten van het appartementencomplex 'DelftsGreen' en de bijkomende kosten (transactiekosten en de rente over de eerste 12 maanden), in totaal €2,95 miljoen, te dekken.

De grond waarop het appartementencomplex gebouwd wordt (ad €1,62 miljoen) is reeds aangekocht en betaald door de uitgevende instelling. 

Naar verwachting zal de bouwperiode 11 maanden duren. Na de oplevering zal de uitgevende instelling het appartementencomplex verhuren en aanhouden als lange termijn belegging. Hiertoe zal de uitgevende instelling een langjarige bancaire beleggingsfinanciering aantrekken waarmee de obligatielening zal worden afgelost.

Op basis van de getaxeerde waarde na oplevering en volledige verhuur van €5.580.000, is een bancaire financiering met een LTV van 53% voldoende om de obligatielening aan het einde van de looptijd volledig af te lossen.

 

Taxatiewaarden en zekerheden

De grondwaarde is getaxeerd op €1.620.000 en het vastgoed is getaxeerd op €5.580.000 na oplevering en volledige verhuur. Als zekerheden voor obligatiehouders worden op naam van de Stichting Zekerheden VastgoedInvesteren (i) het eerste recht van hypotheek op de grond en het te realiseren vastgoed, (ii) het eerste pandrecht op de rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomsten afgesloten tussen de uitgevende instelling en de toekomstige huurders van het vastgoed en (iii) het eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling gevestigd.

 

Ter beschikkingstelling van de opbrengst van de obligatielening

De obligatielening wordt opgedeeld in een bouw- en een rentedepot en zal in delen worden uitgekeerd aan de uitgevende instelling. Het niet uitgekeerde deel van de obligatielening staat op de kwaliteitsrekening van de notaris. Over het niet uitgekeerde deel van de obligatielening is de uitgevende instelling aan obligatiehouders een rente verschuldigd van 3,25%. Over het uitgekeerde deel van de obligatielening is de uitgevende instelling aan obligatiehouders een rente verschuldigd van 6,5%.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling Dols Project Management B.V.
Hoofdsom Minimaal €2.000.000 en maximaal €2.950.000
Loan to value (LTV)

15,4% bij aanvang

52,9% aan het einde van de looptijd

Nominale waarde €1.000 per obligatie
Aantal obligaties maximaal 2.950 stuks
Kenmerk lening Senior positie, géén achterstelling
Rente

6,5% op jaarbasis over het getrokken deel van de obligatielening.

3,25% op jaarbasis over het niet-getrokken deel van de obligatielening.

De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.

Aflossing

Gedurende de looptijd lost de uitgevende instelling niet af op de obligatielening. De volledige hoofdsom wordt aan het einde van de looptijd ineens afgelost door een bancaire herfinanciering van het vastgoed.

De uitgevende instelling is gerechtigd om na 12 maanden de obligatielening boetevrij vervroegd af te lossen.

Transactiekosten Eenmalig 0,7% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement 5,0% op jaarbasis na betaling van eenmalige transactiekosten
Looptijd 1,5 jaar (18 maanden)
Zekerheden

Eerste recht van hypotheek op het vastgoed, met een getaxeerde grondwaarde van €1.620.000 en een getaxeerde martkwaarde van €5.580.000 na realisatie en verhuur;

Eerste pandrecht op de rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomsten afgesloten tussen de uitgevende instelling en de toekomstige huurders van het vastgoed;

Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling.

Voor u betekent dit het volgende:

  • U betaalt per obligatie €1.007. Dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€7);
  • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 6,5% op jaarbasis over het uitgekeerde deel van de obligatielening en 3,25% rente over het deel van de obligatielening dat nog op de kwaliteitsrekening van de notaris staat (bereidstellingsprovisie). Aan het einde van de looptijd wordt de obligatielening afgelost;
  • In totaal ontvangt u naar verwachting per obligatie €1.081,28 op een investering van €1.007;
  • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 5,0% op jaarbasis 

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening

Ondanks de verstrekte zekerheden zijn aan een investering altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van waarde daling van het vastgoed en het risico van schade aan het vastgoed
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van obligaties en het risico van waardering van de obligaties
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van VastgoedInvesteren

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld dat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

VastgoedInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Dols Project Management B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Fotos

Aanbieder

Dols Project Management B.V.
Beschrijving: Financiering van de bouw van een appartementencomplex met 29 zeer duurzame appartementen
Status: De grond is reeds in bezit en de bouw zal  in januari 2020 starten
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er minimaal €2.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM Informatiedocument
Taxatierapport: Download samenvatting taxatierapport
Heeft u vragen? Stel hier uw vraag
Investeren
DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.