Zelfstroom Zon Huur V BV - Portefeuille Zonnestroomsystemen

Zelfstroom Zon Huur V BV - Portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 15 maart 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €2.000.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van ca. 400 verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zelfstroom Zon Huur V B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 2.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.000.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €2.000.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van ca. 400 verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zelfstroom Zon Huur V B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Zelfstroom Zon Huur V B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door de huuropbrengsten van woningeigenaren. De obligatielening is verbonden aan de aankoop en exploitatie van een portefeuille van ca. 400 verhuurde zonnestroomsystemen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       Zelfstroom Zon Huur V B.V.
Hoofdsom:     €2.000.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:     2.000
Kenmerk lening: Seniore positie (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 21 februari 2019
Rente: 5,0% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 21 februari 2020
Transactiekosten: Eenmalig 0,7% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 4,6%, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 24 maanden (2 jaar)
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd

 

Laatste update (29 september 2021)

  • De uitgevende instelling heeft dit project op 18 september 2019 vervroegd afgelost.
  • Er zullen geen verdere rente- en aflossingsbetaling plaatsvinden. 
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Zelfstroom Zon Huur V BV
Portefeuille: ca. 400 verhuurde zonnestroomsystemen
Status: Systemen worden verhuurd voor 15 jaar aan particulieren
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €1.000.000
Controle installatie alle systemen
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie voorwaarden: Download voorbeeld
AFM Informatiedocument: Download document
Stel uw vraag: investeer@zelfstroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.