Zelfstroom Zon Huur IV B.V. - Portefeuille van 3.500 zonnestroomsystemen

Zelfstroom Zon Huur IV B.V. - Portefeuille van 3.500 zonnestroomsystemen
Einddatum: 31 januari 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Zelfstroom Zon Huur IV B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,0% achtergestelde obligatielening met een looptijd van 7 jaar. De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een portefeuille van ca. 3.500 langdurig verhuurde zonnestroomsystemen.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 1.200.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.200.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 21 december 2018 om 12:30 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.200.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Zelfstroom Zon Huur IV B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een 6,0% achtergestelde obligatielening met een looptijd van 7 jaar verbonden aan de exploitatie van een portefeuille van ca. 3.500 zonnestroomsystemen. Deze zonnestroomsystemen worden elk voor een periode van 10 jaar verhuurd aan particulieren die zelf duurzaam stroom op willen wekken.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatie memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Investeer met 6,0% renten en versnel de energietransatie
Zelfstroom biedt 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens de kans om zelf zonne-energie op te wekken!
Klanten van Zelfstroom betalen geen hoge aanschafkosten voor zonnepanelen maar een vast huurbedrag per maand en genieten zo van zelf opgewekt zonne-energie tegen lagere kosten. De opbrengst van de obligatielening dekt een deel van installatiekosten van een portefeuille van ca. 3.500 zonnestroomsystemen. 

 

Track record Zelfstroom 
Zelfstoom is in oktober 2014 gestart met hun installatiewerkzaamheden, en inmiddels zijn er ruim 10.000 installaties gerealiseerd en functioneren allen conform verwachting. Zelfstroom is een van de grootste aanbieders van zonnestroomsystemen en groeit jaarlijks nog steeds met100% dankzij een toenemende vraag naar zonnestroom. Om aan de vraag te voldoen, en om het gebruik en productie van duurzame energie te versnellen biedt Zelfstroom zonnestroom systemen voor iedereen met een eigen woning (en dak) in Nederland. transitie van fossiel naar duurzaam kunnen wij niet alleen en voor het realiseren van deze projecten moet fors geïnvesteerd worden.

 

Zelf stroom opwekken loont!
Zelfstroom verhuurt en verkoopt zonnepanelen aan particulieren en bied de mogelijkheid om zelf stroom op te wekken, wat veel aantrekkelijker is dan de meeste mensen weten of denken. Huren kan zonder investering, en een klant betaalt de huur met de besparing op hun energierekening. De huurders worden, om wanbetaling te voorkomen, grondig gescreend en gecontroleerd. Huurders betalen een bijdrage in de installatie en daarnaast een vaste maandelijkse vergoeding gedurende de huurperiode van 10 jaar. 

Vaak is de besparing op de energienota hoger dan de huur van de systemen, waardoor huurders er hiermee direct op vooruit gaan, zonder dat zij zelf een investering hoeven te doen. Het percentage oninbare huurpenningen van de zonnesystemen is tot op heden minder dan 0,5%.
 

Waar investeer ik precies in?  
U kunt obligaties kopen die onderdeel zijn van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door Zelfstroom Zon Huur IV B.V. (de uitgevende instelling). De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de kosten van de installatie van een portefeuille van ca. 3.500 zonnestroomsystemen bij particulieren die deze systemen voor 10 jaar gehuurd hebben. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door de huuropbrengsten:

 • Het betreft ca. 3.500 systemen door heel Nederland geplaatst (ca. 12,4 MWp aan Zonnestroomsystemen);
 • De systemen worden allen verhuurd voor een periode van 10 jaar aan particuliere woningeigenaren;
 • De huiseigenaren die de systemen huren zijn gescreend om wanbetaling zo veel mogelijk te voorkomen;
 • De systemen zijn ontworpen om na installatie grotendeels onderhoudsvrij te functioneren;
 • Met de installatie van de portefeuille is in totaal ca. €19 miljoen gemoeid. Het resterende benodigde bedrag wordt gefinancierd middels een projectfinanciering van ca. €16 miljoen en eigen vermogen van de uitgevende instelling van ca.€1,6 miljoen.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zelfstroom Zon Huur IV B.V.
Hoofdsom: Minimaal €800.000 en maximaal €1.200.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: De obligatielening is achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: 6,0% op jaarbasis 
Rentebetaling: Jaarlijks op de rentedatum 
Looptijd: 7 jaar (84 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt de obligatielening geheel afgelost
Zekerheden: Geen
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.020 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€20);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 6,0% op jaarbasis;
 • Daarnaast wordt jaarlijks een ook deel van de hoofdsom afgelost. 
 • In totaal ontvangt u dus over de looptijd (afgerond) €1.254 op een investering van €1.020;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 5,5% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van wanbetaling door klanten (huurders) van de uitgevende instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder achterstelling aan de projectfinanciering en de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen (salderingsregeling) of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Zelfstroom Zon Huur IV B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

Aanbieder

Zelfstroom Zon Huur IV B.V.
Portefeuille: ca. 3.500 verhuurde zonnestroomsystemen
Status: Systemen worden verhuurd voor 10 jaar aan particulieren
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €800.000
Controle installatie alle systemen
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie voorwaarden: Download voorbeeld
AFM Informatiedocument: Download document
Stel uw vraag: investeer@zelfstroom.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.