Zelfstroom Zon Huur IV B.V. - Portefeuille van 3.500 zonnestroomsystemen

Zelfstroom Zon Huur IV B.V. - Portefeuille van 3.500 zonnestroomsystemen
Einddatum: 31 januari 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €1.200.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van ca. 3.500 verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zelfstroom Zon Huur IV B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 1.200.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.200.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €1.200.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van ca. 3.500 verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zelfstroom Zon Huur IV B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Zelfstroom Zon Huur IV B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door de huuropbrengsten van woningeigenaren. De obligatielening is verbonden aan de aankoop en exploitatie van een portefeuille van ca. 3.500 verhuurde zonnestroomsystemen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       Zelfstroom Zon Huur IV B.V.
Hoofdsom:     €1.200.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:     1.200
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Ingangsdatum: 15 januari 2019
Rente: 6,0% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 15 januari 2020
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 5,0%, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 84 maanden (7 jaar)
Aflossing: Gedurende de looptijd

 

Laatste update (29 setember 2021)

  • De uitgevende instelling heeft dit project op 15 januari 2020 vervroegd afgelost.
  • Er zullen geen verdere rente- en aflossingsbetalingen plaatsvinden.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Zelfstroom Zon Huur IV B.V.
Portefeuille: ca. 3.500 verhuurde zonnestroomsystemen
Status: Systemen worden verhuurd voor 10 jaar aan particulieren
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €800.000
Controle installatie alle systemen
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie voorwaarden: Download voorbeeld
AFM Informatiedocument: Download document
Stel uw vraag: investeer@zelfstroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.